banner vlastina846
 
Chceme Vás průběžně informovat o novinkách a o práci zástupců Společenství. Shromažďujeme zde informace, které by pro Vás mohly být užitečné. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete napsat anebo zatelefonovat přímo členům Výboru SVJ, jejichž kontaktní údaje najdete v sekci kontakty. Budeme se snažit Vám odpovědět, co možná nejrychleji.

 

Společenství vlastníků domu Vlastina 846 již upravilo své stanovy do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě společenství vlastníků již nelze využívat zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ale právě občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014, a sice především §§ 1158 až 1222 o bytovém spoluvlastnictví (doplněno o některá ustanovení o spolku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím).

 

Výbor Společenství

Jiří Klein (Předseda Výboru SV)

Marek Ouředník (Místopředseda Výboru SV)

Jaroslav Tesárek (Člen Výboru SV)
 

Sledujte prosím aktuality ve vývěsní skříňce v přízemí domu

Pravidelně kontrolujeme insolvence a exekuce s RejstříkySVJ.
 

V případě havárie ve Vašem bytě volejte bytoservis.
 

Výbor odebírá odborný magazín SVJ aktuálně.