Správcem vašich osobních údajů je Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6
 
Správcem osobních údajů je Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6 IČ: 27629023, který provozuje webové stránky www.vlastina846.info Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.
 
Jaké údaje zpracováváme a proč
 
Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:
 
● E-mailové adresy a telefonní čísla
 
Jste čtenářem: E-mailem nás můžete kontaktovat. Zpracováváme váš e-mail, který používáme pouze ke komunikaci s Vámi.
 
Používáme Vaše telefonní číslo v případě, že nás kontaktujete.
 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.
 
Předávání osobních údajů třetím osobám
 
Vaše údaje zpracovává správce Marek Ouředník
 
Abychom mohli měřit, jak se vám na našem webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
 
Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu
 
Jak nás můžete kontaktovat
 
Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: ourednik@vlastina846.info
 
Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
 
Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
 
Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ourednik@vlastina846.info
Máte právo na informace, které si právě teď čtete.
 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.
 
V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 
Mlčenlivost
Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018