Aktualizovaný výpis z rejstříku společenství

Vážení členové společenství, vážení obchodní partneři,   zde vám předkládáme aktualizovaný výpis z rejstříku společenství, který odpovídá současnému personálnímu složení výboru, statutárního orgánu našeho společenství.   V Praze dne 28.7.2022   Marek Ouředník místopředseda výboru   Výpis z rejstříku společenství vlastníků ze serveru justice.cz

Číst více

Nově zvolený výbor 2021-2026

Vážení členové společenství,   rádi bychom vás informovali, že v proběhlém hlasování byl zvolen nový výbor pro funkční období 2021-2026 a také schválena účetní závěrka za rok 2020.   Účetní závěrka za rok 2020 byla schvalována hlasováním členů společenství metodou per rollam, které se konalo ve dnech 25.11. až 9.12.2021.   Hlasování se zúčastnili vlastníci […]

Číst více

Právní stanovisko ke zrušení schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   v příloze tohoto příspěvku naleznete právní stanovisko, které si výbor nechal zpracovat, aby bylo dosaženo jasné shody a současně výbor disponoval právní oporou ve věci zrušené schůze shromáždění a přijatém náhradním řešení.   Právní stanovisko se zaměřilo na fakt, že schůze shromáždění nemůže být z objektivních příčin svolána a tak jedinou […]

Číst více

Nově zvolený Výbor

Vážení členové společenství,   nedávným hlasováním byli do nového Výboru společenství zvoleni celkovou účastní 70,7% Jiří Klein (100% hlasujících), Marek Ouředník (96,33%) a Jaroslav Tesárek (96,33%).   Hlasovací lístky společně s listinou s výsledky jsou uloženy v kanceláři Výboru a samozřejmě k nahlédnutí. Ustavující schůze nově zvoleného Výboru se uskuteční dne 1. listopadu 2016, o […]

Číst více

HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NOVÉHO VÝBORU SPOLEČENSTVÍ

Vážení členové společenství,   v termínu od 7.10.2016 do 21.10.2016 proběhne hlasování o volbě nového výboru společenství, jelikož současnému výboru končí pětileté funkční období a je potřeba pro řádný a plynulý chod společenství zvolit výbor nový.   Do výboru kandiduje Ing. Jiří Klein, který by rád i nadále zodpovídal za technickou správu domu, Mgr. Marek […]

Číst více