Nově zvolený Výbor

Vážení členové společenství,   nedávným hlasováním byli do nového Výboru společenství zvoleni celkovou účastní 70,7% Jiří Klein (100% hlasujících), Marek Ouředník (96,33%) a Jaroslav Tesárek (96,33%).   Hlasovací lístky společně s listinou s výsledky jsou uloženy v kanceláři Výboru a samozřejmě k nahlédnutí. Ustavující schůze nově zvoleného Výboru se uskuteční dne 1. listopadu 2016, o […]

Číst více

HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NOVÉHO VÝBORU SPOLEČENSTVÍ

Vážení členové společenství,   v termínu od 7.10.2016 do 21.10.2016 proběhne hlasování o volbě nového výboru společenství, jelikož současnému výboru končí pětileté funkční období a je potřeba pro řádný a plynulý chod společenství zvolit výbor nový.   Do výboru kandiduje Ing. Jiří Klein, který by rád i nadále zodpovídal za technickou správu domu, Mgr. Marek […]

Číst více

Zvolen nový člen Výboru SVJ Vlastina 846/40

Vážení vlastníci bytových jednotek, ve dnech 11. až 18. 8. 2012 probíhalo hlasování o doplnění člena Výboru SVJ. Na tuto funkci se přihlásili dva kandidáti, a sice Mgr. Sandra Šándorová a Jiří Keřlík. Výsledkem hlasování je zvolení pana Jiřího Keřlíka jako člena Výboru SVJ, který tak nahradí paní Lýdii Kluckou, která pro zaměstnání v zahraničí […]

Číst více

Společenství vlastníků a nový občanský zákoník

Vážení vlastníci bytových jednotek, pravda, zbývá ještě nějaký čas na to, abyste se seznámily s rozsáhlou právní úpravou českého civilního práva. Od 1. 1. 2014 nabývá totiž účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahradí současný známý pod č. 40/1964 Sb. Současně s nabytím účinnosti nového kodexu civilního práva bude zrušen i zákon č. […]

Číst více

Výbor Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6

Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Výbor je statutárním orgánem společenství. Za […]

Číst více