Problematika usnášeníschopnosti schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   i naše SV se pravidelně zabývá otázkou, jak docílit usnášeníschopnosti schůze shromáždění. Pro chod SV je usnášeníschopná schůze shromáždění, tedy nejvyššího orgánu, zcela zásadní. V našem případě konáme tuto schůzi pravidelně jednou ročně na konci jarních měsíců. Zde předkládáme v programu např. diskusi a schválení účetní závěrky za předchozí účetní období […]

Číst více

Stanovy dle NOZ

Vážení členové společenství,   zde Vám předkládáme k dispozici aktuální znění stanov Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. Tyto stanovy byly přijaty shromážděním dne 15. 4. 2014 ve formě veřejné listiny. Tyto stanovy jsou v souladu s rekodifikací občanského práva.   Stanovy dle NOZ 2014   V Praze 24. 4. 2014   Marek Ouředník

Číst více

Návrh nového znění stanov SVJ

Vážení členové společenství, **s ohledem na již účinný nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) připravil statutární orgán nové znění stanov, které budeme diskutovat, projednávat a schvalovat na nadcházející schůzi shromáždění, která se bude konat v úterý 15. dubna 2014 od 18:00 v prostorách školní jídelny ZŠ Žukovského 580.** Nový občanský zákoník (NOZ) zrušil zákon […]

Číst více

Nové znění stanov SVJ Vlastina 846/40

Vážení členové SVJ Vlastina 846/40, základní vnitřní právní předpis právnické osoby, kterou naše společesnstí je, prošel změnou. Dne 18. 4. 2012 byly stanovy změniny potřebnou tříčtvrtinovou většinou přítomných členů shromáždění ve věci rozšíření možnosti rozhodování a přijímání usnesení i mimo konanou schůzi shromáždění. Kompletní aktualizované znění stanov je zde k dispozici: Nové znění stanov SVJ […]

Číst více

Stanovy

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ **Čl. I Základní ustanovení** 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 (dále jen „společenství“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické […]

Číst více