Předokenní roleta – hlasování shromáždění

Vážení členové společenství,   níže vám předkládáme hlasovací lístek ve věci možnosti umístění předokenní rolety pro členy našeho společenství. Stále s ohledem na platnou “covidovou” legislativu a také s ohledem na stanovy našeho společenství, hlasujeme v tomto případě opět metodou per rollam. Hlasovací lístky jsou umístěny u vývěsní desky v přízemí domu a těm členům, […]

Číst více

Teplá voda v domě vyhovuje hygienickým limitům

Vážení členové společenství,   Hygienická stanice Hl. m. Prahy provedla odběrem vody v našem domě a ve výměníkové stanici testy na přítomnost bakterie legionella v teplé vodě. Odběry dopadly úspěšně. Teplá voda v našem domě tak odpovídá hygienickým standardům.   Zde k tomu uvádíme příslušné protokoly o provedených zkouškách:   P2021_63128-63130_pod   P2021_63131_pod   P2021_63132-63133_pod […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 21.8.2021

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 21.8.2021.   Jako tradičně předkládáme finanční informace o stavu bankovního účtu a Fondu oprav a také aktuální dění, zejména pokud jde o probíhající revizi elektro v našem domě.   Připojujeme informace o dvou nadcházejících hlasováních per rollam, která nás čekají. […]

Číst více