Zápis ze schůze výboru 22.6.2020

Vážení členové výboru,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 22.6.2020.   Dozvíte se podrobnosti o hlasování o rekonstrukci střechy a dále pak například o nabídce na rekonstrukci obou výtahů.   Zápis_schůze_výbor_-_22.6.2020_final   V Praze dne 24.6.2020   Marek Ouředník místopředseda výboru

Číst více

Výsledek hlasování – rekonstrukce střechy

Vážení členové společenství,   informujeme vás o právě skončeném hlasování o rekonstrukci střechy. Investiční záměr byl nadpoloviční většinou členů společenství přijat.   Zde se můžete seznámit s podrobným výsledkem hlasování.   Výsledek_Hlasování_-_střecha_final   V Praze nde 26.05.2020   Marek Ouředník místopředseda výboru

Číst více

Hlasovací lístek – rekonstrukce střechy

Vážení členové společenství,   od 11.5. do 25.5. 2020 probíhá hlasování o rekonstrukci střechy našeho domu. Jak již bylo předem avizováno, výbor zvolil nabídku s příznivou cenou, vhodným materiálem a především s odkazem na referenci, ze které bylo možno zjistit, že na našem sídlišti již jeden dům takto rekonstruovanou střechu vybraným dodavatelem má.   Výbor […]

Číst více

Výplata přeplatků z roku 2019

Vážení členové společenství,   jelikož výbor neobdržel reklamaci k vyúčtování za služby z roku 2019 v takovém rozsahu, který by znamenal přepracování jednotlivých vyúčtování, počínaje pondělkem 11.5.2020, budeme vyplácet přeplatky z roku 2019.   Žádost o vyplacení přeplatku z roku 2019, která je součástí přehledu o vyúčtování, odevzdejte do schránky společenství v přízemí domu anebo […]

Číst více

Hlasování ve věci rekonstrukce střechy našeho domu

Vážení členové společenství,   věnujte, prosím, pozornost níže přiloženému souboru, ve kterém naleznete více detailů ve věci hlasování o rekonstrukci střechy našeho domu.   Vzhledem k současné situaci, rozhodli jsme se, přistoupit k hlasování metodou per rollam, v souladu se stanovami našeho společenství.   Hlasovací lístky vám budou včas distribuovány tak, abyste se mohli vyjádřit, […]

Číst více