Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40, Praha 6, 161 00 – Ruzyně

IČ: 27629023, právnická osoba byla do rejstříku zapsána dne 21. prosince 2006.

ID datové schránky: iich28d

Najdete nás přímo zde:

Bankovní spojení:

Číslo bankovního konta Společenství pro dům Vlastina 846: 2801905597/2010

Kontakty na Výbor Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6

Jiří Klein
telefon: 725 848 654
e-mail: jiriklein80@gmail.com

Marek Ouředník
e-mail: marek.ourednik@centrum.cz

Jaroslav Tesárek
telefon: 602 200 969

V případě poruchy otopné soustavy

Asistenční služba: 800 44 22 33 (služba k dispozici 24/7, příjezd technika do 2 hodin)
Havárie otopné soustavy – leták asistenční služby

V případě poruchy výtahů

Dispečink společnosti: +420 257 293 123

BYTOSERVIS-NONSTOP havarijní dispečink

V případě poruchy či havárie např. elektroinstalace, kanalizace, vody atd. ve Vašem bytě, kontaktujte smluvní havarijní dispečink

Bytoservis-nonstop, s. r. o. (Na rovinách 278/46, 142 00, Praha 4)

Tel.: 2 41 41 41 41

Mob.: 605 42 42 42

Vedení účetnictví nově od 1.1.2021

Vážení členové společenství,

 

Výbor se rozhodl ukončit spolupráci se společností CP-FIN, s.r.o., která spravovala účetnictví. Hlavním důvodem je velmi pomalá a často nedbalá komunikace ze strany správce účetnictví. Nově bude účetnictví spravovat společnost Gran K Concepto, s.r.o. Náklady na správu účetnictví budou činit 90 Kč/bytová jednotka. Nová společnost bude vést účetnictví, zajišťovat inkasa, kontrolovat pohledávky a závazky, vést pokladní knihy, evidovat majetek, evidovat Fond oprav, provádět rozúčtování služeb a dodávek energií a sestavovat účetní závěrku.

Vyúčtování za služby za rok 2020, které členové společenství obdrží na jaře roku 2021 bude ještě zpracovávat společnost CP-FIN, s.r.o. a pan Martin Štíbr, tedy ještě v příštím roce bude nutné se s případnými reklamacemi obracet na tuto společnost, resp. na pana Štíbra.

 

Od 1.1.2021 se tedy můžete obracet na tento kontakt: Jiri.Klein@GranK.cz a telefon +420 725 848 654. (např. ve věci evidenčního listu bytové jednotky, výše platby do Fondu oprav, přehledu předpisu služeb či spotřeby vody a tepla).

 

V Praze dne 20.11.2020

Marek Ouředník
místopředseda výboru