Pracovní příležitost

Vážení návštěvníci webu z domu Vlastina 846 Výbor SVJ Vlastina 846 oznamuje, že hledá osobu pro provádění drobných údržbových prací v našem domě. Spolupráce formou dohody o provedení práce. Informace o platových podmínkách a podrobnosti poskytuje pan B. Fojt, předseda SVJ (sekce kontakty).

Číst více

Telefonní čísla pro případ poruchy výtahů

Následující telefonní kontakty použijte v případě poruchy výtahů nebo kontaktujte členy Výboru SVJ, kteří ve spolupráci se správcovskou organizací NAVATYP zajistí nápravu technického stavu. Servis provádí společnost SCHINDLER (www.schindler-cz.cz/PRG/webprgcz.nsf/pages/home) Dispečink společnosti: +420 257 293 123 +420 257 293 187 +420 257 293 188

Číst více

Nepříznivý technický stav výtahů

Vážení obyvatelé domu, v poslední době došlo k několika problémům během jízdy osobního i nákladního výtahu. Bohužel se začíná uskutečňovat to, čeho se Výbor SVJ obával. Kontrolní komise označila hlasování za neplatné a odporující pravidlům. Člen Kontrolní komise pan Krajíček i nadále odmítá rychlé financování investice v podobě nových výtahových kabin. Nyní jsme tímto krokem […]

Číst více

Domovní řád

Vážení obyvatelé domu, na zdi vedle informační nástěnky je umístěno kompletní znění Domovního řádu. Prostudujte si ho prosím velmi pečlivě buďto v této podobě anebo zde na internetu. Jakékoliv připomínky k tomuto řádu můžete zanechat ve schránce SVJ nebo v elektronické podobě na kontaktní e-maily. Domovní řád se stane důležitou součástí, která přispěje k pořádku […]

Číst více