Zápis ze schůze Výboru SVJ Vlastina 846/40 ze dne 13. 12. 2011

Vážení členové Společenství,
Výbor SVJ nyní začíná aktualizovat webové stránky SVJ Vlastina 846/40, na nichž Vás budeme pravidelně a průběžně informovat o veškerém dění a činnosti v souvislosti se správou domu a společných prostor. Postupně zde budeme poublikovat veškeré dokumenty, které vznikly v souvislosti s převzetím agendy Výboru SVJ. Též využijte možnosti kontaktovat v případě potřeby členy Výboru SVJ v aktualizované sekci „kontakty“.

Zápis ze schůze Výboru SVJ Vlastina 846/40

Schůze proběhla dne 13. prosince 2011, od 17:30 hod. v kanceláři Výboru SVJ
K účasti na schůzi Výboru SVJ byli s předstihem vyzváni členové Kontrolní komise
Schůze se účastnili za Výbor SVJ: Ing. Jiří Klein, Bc. Marek Ouředník,
Lýdia Klucká omluvena
Schůze se účastnili za Kontrolní komisi: Ing. Miluše Bajčiová, František Krajíček, Jana Ouředníková

Projednané body:

• Ing. Jiří Klein seznámil členy Kontrolní komise o převzetí agendy SVJ od původního Výboru.
• Ing. Jiří Klein seznámil členy Kontrolní komise o záměru nalezení jiné obchodní společnosti pro správu účetnictví a předpisu služeb.
• Výbor SVJ odsouhlasil vypovězení smlouvy o dílo č. 2/2007 uzavřenou s paní Tesárkovou z důvodu nespokojenosti s prováděným úklidem společných prostor v domě a též se smluvní cenou. Výbor přednesl záměr uzavřít smlouvu o poskytování úklidových služeb s paní Evou Pelikánovou.
• Na základě debaty se členy Kontrolní komise Výbor odsouhlasil, že po stanovení nových podmínek smlouvy o poskytování úklidových prací bude tato nejprve nabídnuta paní Tesárkové.
• Členům Kontrolní komise byla sdělena informace o uzavření smlouvy o dílo se společností OPTIMI o zasklení lodžií a též harmonogramu prací. Smlouva o dílo bude členy Výboru podepsána 13. prosince 2011 a bude též uhrazena zálohová faktura ve výši 60% smluvní ceny díla.
• Výbor projednal s Kontrolní komisí záměr na provedení rekonstrukce společných prostor domu (elektroinstalace a nové osvětlení s automatickým rozsvěcováním, sádrokartonové podhledy, automatické výsuvné vchodové dveře, dveře do chodeb a ke schodištím, dlažba v přízemí a společných chodbách, atd.).
Tyto investice budou předloženy k hlasování Shromáždění SVJ.
• Do následující schůze Výboru SVJ , která se uskuteční v měsíci únoru, zpracuje Výbor SVJ finanční harmonogram investicí pro následující kalendářní rok.
• Ing. Jiří Klein seznámil členy Kontrolní komise se soupisem dlužníků a postupu, který Výbor SVJ učinil zasláním osobního dopisu dne 7. 12. 2011. Výbor SVJ bude proti dlužníkům postupovat soudní cestou podáním žaloby. Výbor SVJ se usnesl na tom, že dlužníky bytového domu Vlastina 846/40 navštíví osobně a pokusí se o navázání komunikace ve věci uhrazení dlužné částky, pokud se toto nepodaří, bude dne 6. 1. 2012 vyvěšen ve vývěsní desce Výboru SVJ seznam dlužníků s dlužnou částkou, pokud ani poté dlužníci neuhradí své dlužné částky, bude dne 6. 2. 2012 podána žaloba na zaplacení dlužné částky s návrhem na vydání platebního rozkazu.
• Kontrolní komise vyjádřila nespokojenost s projektem digitálního měření odběru tepla společností Softlink a požádala Výbor SVJ, aby zjistil kompletní částku za realizaci systému. Dále aby Výbor vyhodnotil ekonomickou návratnost této investice.
• Byl projednán záměr, aby Svépomocná dílna sloužila potřebám všech obyvatel domu. Původní Výbor SVJ bude vyzván, aby dílnu řádně předal nově zvolenému Výboru SVJ a předložil současně soupis veškerého inventáře dílny.

V Praze dne 13. prosince 2011

Ing. Jiří Klein Bc. Marek Ouředník
Předseda Výboru SVJ Místopředseda Výboru SVJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..