Hlasování shromáždění o nové výši příspěvku do Fondu oprav

Výbor SVJ vyhlašuje dle čl. XI stanov Společenství pro dům Vlastina 846 (dále jen SVJ) hlasování shromáždění, které proběhne mimo schůzi shromáždění a to formou odevzdání podepsaných hlasovacích lístků osobně nebo do poštovní schránky Výboru SVJ.

Předmětem hlasování je změna výše příspěvku do Fondu oprav. Každý vlastník bytové jednotky obdrží do své poštovní schránky hlasovací lístek, který bude obsahovat návrh jednotlivých částek vztažených k jednotce 1m2, přičemž výsledná výše příspěvku do fondu oprav bude vypočítána průměrem zvolených variant váženým velikostí hlasovacího podílu jednotlivých hlasujících členů SVJ. Zadní strana hlasovacího lístku bude obsahovat odůvodnění návrhu na změnu příspěvku včetně výčtu plánovaných investic.

Důvody, proč se Výbor SVJ rozhodl navrhnout hlasování o změně výše příspěvku do Fondu oprav, jsou trvalý jev inflace, který za poslední roky významně snížil kupní sílu Vašich příspěvků, nutnost rekonstrukčních a revitalizačních prací a vytvoření dostatečných rezervních prostředků, pro případ náhlé potřeby větší závažné opravy. Jak je uvedeno výše, výčet těchto důvodů najdete na zadní straně hlasovacího lístku a zároveň na vývěsní desce a webu SVJ.

Tímto Vás žádáme, abyste nepodceňovali svou účast na hlasování. Pro řádné rozhodnutí shromáždění SVJ je Váš hlas velmi důležitý!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k hlasovacímu lístku, podkladům atd. kontaktujte, prosím, členy Výboru dle známých kontaktů z vývěsní desky.

Toto oznámení o hlasování bylo uveřejněno prostřednictvím vývěsní desky Výboru SVJ v domě a na
internetových stránkách, www.vlastina846.info, dne: 3.9.2012

Distribuce hlasovacích lístků do poštovních schránek členů společenství proběhne dne: 9.9.2012

Hlasování proběhne: 10.9.2012 – 24.9.2012

Rozhodné datum, po jehož uplynutí již nebude možné hlasovat ani hlas měnit je: 24.9.2012

V Praze dne 3.9.2012

Ing. Jiří Klein
Předseda Výboru

Bc. Marek Ouředník
Místopředseda Výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..