Poplatek z prodlení dle zákona č. 67/2013 Sb.

Vážení členové společenství,

níže Vás chceme informovat o nové povinnosti, která vyplývá ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zde v tomto zákoně upozorňujeme, především, na ustanovení § 13 odst. 2, který stanovuje toto: dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.

Přičemž poskytovatelem služeb je Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. Příjemcem je vlastník bytové jednotky.

Hlavním důvodem, proč uplatňujeme vymáhání tohoto poplatku, jsou především zvyšující se náklady na vymáhání pohledávek. Tento poplatek budeme k peněžitému plnění v prodlení připočítavat počínaje dnem 1. 5. 2014.

Ovšem pevně doufáme, že nebude v drtivé většině nebude nutné žádného poplatku použít.

V Praze dne 29. 4. 2014

Mgr. Marek Ouředník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..