Nový dodatek k mandátní smlouvě s obchodní společností SOFTLINK, s. r. o.

Vážení členové společenství,

dnešním dnem byly dokončeny podpisy nového dodatku k mandátní smlouvě, která je uzavřená mezi Společenstvím vlastníků domu Vlastina 846/40 a obchodní společností SOFTLINK, s. r. o. Předmětem dodatku je několik bodů. Předně je tato mandátní smlouva (uzavřená původně podle § 560 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) aktualizována ve smyslu přizpůsobení se nové právní úpravě. Nově se tedy smlouva nazývá příkazní (§ 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – příkaz). Smluvní strany jsou označeny jako příkazce a příkazník.

Podstatnou náležitostí se stává povinnost příkazníka (SOFTLINK, s. r. o.) dodat 1x ročně vyúčtování služeb a dodávek energií jednotlivým vlastníkům (včetně distribuce s informací o výši přeplatku či nedoplatku) a to do 31. března roku následujícího po skončení zúčtovacího období. Toto datum bylo zvoleno záměrně tak, aby případné reklamce mohli být rozjednány a případně i vyřízeny ještě před termín schůze shromáždění, kterou pravidelně pořádáme v měsíci dubnu či květnu.

V případě nedodržení této stanovené lhůty je příkazce (SV domu Vlastina 846/40) oprávněn udělit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Smluvní pokutu ve stejné výši smí příkazce udělit i pokud nebudou dodaná vyúčtování obsahovat věcně a objektivně správné údaje.

Plný text smlouvy včetně dodatku je k nahlédnutí v kanceláři Výboru.

Pevně věříme, že tento dodatek a především přijatá technická opatření učiní příští vyúčtování správné a objektivní a sníží reklamace na naprosté minimum.

V Praze dne 3.10.2014

Mgr. Marek Ouředník
Místopředseda Výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..