Nově: potvrzení vlastníka jednotky o bezdlužnosti

Vážení členové společenství,

jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů.

Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

Zákonodárce tak stanovil převodci povinnost předat novému vlastníku potvrzení tak, aby získal o dluzích povědomí. Takové potvrzení musí být předloženo i v případě, kdy převodce nic nedluží.

Na nabyvatele bytu (kupujícího, obdarovaného) pak přecházejí veškeré v potvrzení uvedené dluhy související se správou domu a pozemku (dlužné příspěvky do Fondu oprav a zálohy či nedoplatky plateb za služby splatné přede dnem nabytí účinnosti převodu.

Nový občanský zákoník stanoví zákonné ručení převodce, tedy dosavadního vlastníka, za dluhy osobě odpovědné za správu, kterou je společenství vlastníků.

Tato zákonná úprava napomůže společenstvím tam, kde docházelo k obvyklému scénáři, kdy vlastník bytové jednotku tuto zcizil (nejčastěji bytovou jednotku prodal prostřednictvím realitní kanceláře) nicméně dluhy nevyrovnal a Výbor původního vlastníka velmi těžko dohledával a vymáhání dlužné částky se tak komplikovalo a prodlužovalo v čase.

Budete-li zcizovat svou bytovou jednotku, s předstihem kontaktujte Výbor, aby Vám mohl takové potvrzení vystavit.

V Praze dne 29. 10. 2014

Mgr. Marek Ouředník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..