Výbor Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6

Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.
Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.

Výbor žádá obyvatele tohoto domu, aby veškeré problémy a komplikace spojené s užíváním bytu sdělily členům Výboru, protože ten může jednat za Společenství a dosáhneme tak rychlé nápravy jednodušší cestou.

Výbor je tříčlenný:

Předseda Výboru: *Ing. Jiří Klein*

Místopředseda Výboru: *Marek Ouředník*

Člen Výboru: *Jaroslav Tesárek*

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..