Jak v SVJ kontrolovat hospodaření?

Předně je třeba si uvědomit, že osoba odpovědná za správu domu bude totiž v první řadě sama hospodařit s finančními prostředky, které skládají vlastníci na správu domu a pozemku, a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb spojených s užíváním jednotky.

 

Proto je nezbytné, aby stanovy obsahovaly pravidla pro toto hospodaření. Je vhodné, aby členové SVJ na výroční schůzi shromáždění požadovali kromě předložení účetní závěrky ke schválení také přehled a podrobný výpis položek realizovaných např. z fondu oprav apod. V případě našeho SVJ předkládáme členům přehled čerpání fondu oprav v předstihu spolu s pozvánkou a programem schůze shromáždění, každý má tudíž dostatek času si vyžádat ještě doplňující podklady.

 

Zmíním, že zde existuje § 1179 občanského zákoníku, který přiznává právo vlastníkovi jednotky možnost seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům a pozemek spravuje. Každý člen SVJ tak může u této osoby nahlížet do smluv, dokladů a účetnictví.

 

Opět zde doporučím, aby si členové SVJ domluvili s výborem anebo zanesli přímo do stanov, že veškeré smlouvy, doklady a účetnictví budou přístupny a archivovány v příslušné kanceláři výboru. Takto tomu je i v našem případě.

 

Nejelegantnější způsob, jak je možné výbor a činnost SVJ kontrolovat, je zřízení kontrolní komise. Tento kolektivní orgán, v ideálním případě složen ze 3 členů, by měl býti zanesen ve stanovách a měl by mít stanovenu frekvenci konání schůzí a jako zásadní právo by měl mít možnost účastnit se schůze výboru jako takové anebo si vyžádat přítomnost výboru na své vlastní schůzi opět s tím, že tato kontrolní komise může a je plně oprávněna do všech dokladů nahlížet a pořizovat si kopie. Je žádoucí ze zasedání kontrolní komise vypracovat zápis se závěry zjištění stavu hospodaření. Bohužel v našem případě se dlouhodobě nedaří kontrolní komisi ustavit. Pokusíme se o to opět při výroční schůzi shromáždění, členy o záměru a možnosti kandidovat budeme informovat s předstihem.

 

Tento článek se velice lapidárně snažil vystihnout možnosti členů SVJ, jak dohlédnout na správu financí a domu a pozemku jako takového.

 

Zde předkládám inspiraci pro tento článek, kdy právní poradna reaguje na konkrétní dotaz:

 

Předseda zkresluje hospodaření SVJ. Co mohou vlastníci dělat?

 

V Praze dne 21.2.2019
Marek Ouředník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..