Zápis 3. výročního shromáždění SVJ

Zápis

3. výročního shromáždění SVJ Vlastina 846

konaného 28.4.2009 v 18 hodin v prostoru po vyklizení sklepních kójí v 2.podlaží.

Přítomni byli členové pouze z 22 bytů + zástupce města (součet podílů byl celkem 0,375 %). Tím nebylo shromáždění usnášení schopné.

1. Shromáždění zahájil předseda SVJ Mgr. B. Fojt a navrhl, aby bylo pokračováno v programu podle pozvánek s tím, že nepřítomní členové budou dodatečně seznámeni s podrobným zápisem, který jim bude vložen do poštovních schránek a svým podpisem jednání odsouhlasí. Tento zápis, v případě nesouhlasu, uvedou své připomínky k projednaným bodům a vloží ho do schránky SVJ vedle hlavních vchodových dveří. Pokud tak neučiní do 10 dnů po vyvěšení tohoto zápisu, bude to výbor SVJ považovat za jejich souhlas. Všichni přítomní členové s tímto návrhem souhlasili.

2. Vypracováním zápisu byly odsouhlaseni paní Petřinová a paní Ing. Bajčiová.

3. Volba 3 náhradníků výboru SVJ nebyla uskutečněna, neboť se nikdo nepřihlásil.

4. Informace předsedy výboru SVJ o čerpání finančních prostředků v roce2008. Předepsaný příjem: 2 781 336 Kč, skutečný byl 2 751662 Kč, nedoplatek: 28 674 Kč. Tento nedoplatek byl v lednu 2009 vyrovnán. Celkové vydání v roce 2008: 2 674 391 Kč. Zůstatek na účtu: 1 084 482 Kč, z toho činí fond oprav 1 006 633 Kč. Přeplatek na zálohách je 77 849 Kč. Na kontě SVJ jsou 3 nedobytné pohledávky ještě z roku 2007 v celkové výši 17 930 Kč, jde o bývalé vlastníky, kteří prodali byt a nezanechali novou adresu.Tyto budou uhrazeny z FO.

5. Informace místopředsedy výboru SVJ pana Tesárka o provedených pracích v roce 2008 v rámci dohody o provedení práce:

obložení stěn: 47 300 Kč z toho materiál 33 000 Kč, sklepní dveře: 13 387 Kč z toho materiál 10 387 Kč, hydranty: 4 050 Kč z toho materiál 2 550 Kč a vložky u skl. dveří:12 420 Kč z toho materiál 10 420 Kč

Dále informoval přítomné členy SVJ, že výměnu nefunkčních žárovek ve společných prostorech provádí sám po telefonickém či osobním oznámení. Dále upozornil přítomné, že někteří obyvatelé bytů odkládají nepotřebné spotřebiče a nábytek k popelnicím. Jejich odvoz musíme platit z fondu oprav (až 600 Kč za pozvané auto). Při nákupu nového zboží je možnost dohodnout si odvoz starých spotřebičů i nábytku.

6. O akcích v roce 2009 informoval pan Fojt. V prvé řadě dojde k výměně vložek u hlavního a zadního vchodu za bezpečnostní, v celkové ceně 14 500 Kč včetně klíčů. Členové i nájemníci města budou včas informováni. Každý obdrží zdarma nové klíče podle počtu přihlášených osob v bytě. Klíče navíc je možné si objednat u místopředsedy, který nechá klíče zhotovit u fy Fábera. Bez podpisu předsedy SVJ klíče nikdo jiný tento kódovaný klíč nezhotoví. Za takto zhotovený klíč zaplatí každý 74 Kč. Rekonstrukce výtahů proběhne v termínu od října do prosince 2009 velký výtah a malý od ledna do konce února 2010.

7. Z následné diskuze vyplynulo:

1. Nefunkční zvonky u bytů nahlásit p. Keřlíkovi, nebo Tesárkovi, kteří provedou opravu nebo výměnu, týká se též zvonků na otvírání hlavního vchodu. Průběžně.

2. Kdo by byl ochoten vypomoci s administrativou p. Fojtovi, nebo s drobnou údržbou panu Keřlíkovi, nechť se přihlásí. Tyto práce jsou honorovány na základě dohody o provedení práce a důchodci nebo studenti neplatí žádné daně.

Shromáždění skončilo ve 20,00 hodin.

Zápis zapsaly: Jiřina Petřinová,členka kontrolní komise a Miluše Bajčiová , spoluvlastník bytu č.34

V Praze dne 29. dubna 2009 Schválil: Mgr. Bohumil Fojt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..