Výsledek hlasování – rekonstrukce střechy

Vážení členové společenství,   informujeme vás o právě skončeném hlasování o rekonstrukci střechy. Investiční záměr byl nadpoloviční většinou členů společenství přijat.   Zde se můžete seznámit s podrobným výsledkem hlasování.   Výsledek_Hlasování_-_střecha_final   V Praze nde 26.05.2020   Marek Ouředník místopředseda výboru

Číst více

Hlasovací lístek – rekonstrukce střechy

Vážení členové společenství,   od 11.5. do 25.5. 2020 probíhá hlasování o rekonstrukci střechy našeho domu. Jak již bylo předem avizováno, výbor zvolil nabídku s příznivou cenou, vhodným materiálem a především s odkazem na referenci, ze které bylo možno zjistit, že na našem sídlišti již jeden dům takto rekonstruovanou střechu vybraným dodavatelem má.   Výbor […]

Číst více

Výplata přeplatků z roku 2019

Vážení členové společenství,   jelikož výbor neobdržel reklamaci k vyúčtování za služby z roku 2019 v takovém rozsahu, který by znamenal přepracování jednotlivých vyúčtování, počínaje pondělkem 11.5.2020, budeme vyplácet přeplatky z roku 2019.   Žádost o vyplacení přeplatku z roku 2019, která je součástí přehledu o vyúčtování, odevzdejte do schránky společenství v přízemí domu anebo […]

Číst více

Hlasování ve věci rekonstrukce střechy našeho domu

Vážení členové společenství,   věnujte, prosím, pozornost níže přiloženému souboru, ve kterém naleznete více detailů ve věci hlasování o rekonstrukci střechy našeho domu.   Vzhledem k současné situaci, rozhodli jsme se, přistoupit k hlasování metodou per rollam, v souladu se stanovami našeho společenství.   Hlasovací lístky vám budou včas distribuovány tak, abyste se mohli vyjádřit, […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 5.4.2020 za kompletní účasti všech členů výboru.   Především byla projednána problematika rekonstrukce střešní krytiny. Výbor z výběrového řízení vybral dodavatele, ovšem finální slovo budete mít, jako členové společenství, vy. Budeme proto o vysoutěžené ceně hlasovat metodou per rollam.   […]

Číst více