Zápis z mimořádné schůze shromáždění SVJ, 26. 11. 2008

Z á p i s z mimořádného shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vlastina 846, konaného dne 26. listopadu v 18,00 hodin v místnosti bývalé sušárny vedle kanceláře výboru SVJ v přízemí našeho domu. Přítomno bylo podle presenční listiny celkem 65 vlastníků bytových jednotek. Předseda SVJ seznámil přítomné ve stručnosti se smlouvou o výstavbě 2 bytových […]

Číst více