Rezervní klíče

Je možno si vyzvednout v kanceláři SVJ za novou cenu : 65,00 Kč od dnešního dne 15.10.2009 od 17,00 do 19,00 hodin. Kdo zaplatil víc, bude mu přeplatek vrácen. Každý byt obdrží minimálně 2 klíče zdarma (FO), další dle počtu hlášených osob.

Číst více

Zápis z výborové schůze výboru SVJ

která se konala dne 30.září 2009 v 18 hod.v kanceláři výboru. Přítomni : členové výboru: B. Fojt, J. Tesárek a J. Keřlík, za kontrolní komisi: M. Ouředníková a G. Svobodová Byly projednávány následující body: 1. Informace z Úřadu katastru nemovitostí, který pozastavil náš návrh na vklad z důvodu neoprávněného podpisu jednoho vlastníka, který má finanční […]

Číst více

Zápis o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2009

Kontrolu provedly dne 26.8.2009: Milena Ouředníková, Genovéva Svobodová Kontrolní komise zkontrolovala veškeré faktury a platby s bankovními výpisy za 01-06/2009. Dále byly zkontrolovány pokladní doklady. Celkový příjem na poplatcích za uvedené období činil 1 516 963,00 Kč. Celkový zůstatek na bankovním účtu k 30.6.2009 činí 880 569,00 Kč. Kontrola zjistila, že na doporučení hlavního ekonoma […]

Číst více

Dávejte pozor před domem!

Během posledních dvou měsíců došlo před naším domem u obchodu 2x k přepadení starších žen, kterým neznámý pachatel mladšího věku v bundě s kapucí na hlavě odcizil kabelku s penězi a doklady. S uloupenou kabelkou proběhl náš dům a zadním vchodem zmizel. **Z tohoto důvodu jsme vyměnili kliku u průchozích dveří .** Děkujeme za pochopení. […]

Číst více