Návrh nového znění stanov SVJ

Vážení členové společenství,

**s ohledem na již účinný nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) připravil statutární orgán nové znění stanov, které budeme diskutovat, projednávat a schvalovat na nadcházející schůzi shromáždění, která se bude konat v úterý 15. dubna 2014 od 18:00 v prostorách školní jídelny ZŠ Žukovského 580.**

Nový občanský zákoník (NOZ) zrušil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který upravoval jednak postavení SVJ, jakožto právnické osoby, a dále práva a povinnosti členů SVJ.

Návrh nového znění stanov SVJ

**Nově je tato problematika upravena v §§ 1158 až 1222 NOZ. Některé další otázky upravují ustanovení §§ 214 – 302 o spolku.**

Nové stanovy je nutné přijmout s ohledem na přechodná ustanovení NOZ, poněvadž se především musí změnit název právnické osoby. NOZ především precizuje práva a povinnosti členů společenství.

Zpřesněná ustanovení se dotýkají především otázek notifikační, chcete-li oznamovací, povinnosti o nabytí vlastnictví a změn počtu osob užívající bytovou jednotku, dále pak informační práva členů společenství, otázky plateb příspěvků na správu domu, na odměňování osob dům spravujících a placení záloh na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. Stanovy pak nově obsahují kompletní katalog členksých práv a povinností vlastníků jednotek, jakož i způsob a jejich uplatňování (tedy to, co dříve upravoval domovní řád). Zcela převratnou novinkou je snížení kvóra pro hlasování. Kvalifikovaná většina bude potřebná pouze pokud to uvádějí stanovy anebo ve zcela vyjímečných případech, kdy tak vyžaduje zákon. NOZ nově dále např. posiluje institut per rollam, tedy možnost rozhodovat a přijímat usnesení i mimo vlastní schůzi shromáždění.

**Závěrem dodám, že stanovy je třeba přijmout ve formě veřejné listiny (§ 1200, odst. 3 NOZ a § 567 NOZ), proto se schůze shromáždění bude účastnit i notářka JUDr. Eva Krejcarová, která vyhotoví zápis z průběhu celé schůze.**

**S ohledem na § 1207 NOZ bude o konání schůze, jejím programu a nutných podkladech uvedeno na informační desce Výboru a dále bude s předstihem každý člen společenství informován v adresované pozvánce.**

V Praze dne 12. 2. 2014

Marek Ouředník
Místopředseda Výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..