Zápis z mimořádné schůze Výboru SVJ

Zápis z 2. mimořádné schůze výboru SVJ Vlastina 846 konané dne 16.12.2008 v 18,00 hod. v kanceláři SVJ přítomni : členky Kontrolní komise : G.Svobodová, J. Petřinová členové výboru SVJ : B.Fojt,J.Tesárek,J.Keřlík Program : 1) informace o podpisech Smlouvy o výstavbě. K dnešnímu dni jí podepsalo v informační kanceláři MÚ Prahy 6 celkem 12 vlastníků. […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze shromáždění SVJ, 26. 11. 2008

Z á p i s z mimořádného shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vlastina 846, konaného dne 26. listopadu v 18,00 hodin v místnosti bývalé sušárny vedle kanceláře výboru SVJ v přízemí našeho domu. Přítomno bylo podle presenční listiny celkem 65 vlastníků bytových jednotek. Předseda SVJ seznámil přítomné ve stručnosti se smlouvou o výstavbě 2 bytových […]

Číst více