Informace pro vlastníky domu

Výbor SVJ sděluje že od 1.května skončila  fa NAVATYP správu našeho domu, jak bylo na lednovém Shromáždění odhlasováno. Účetnictví, předpis nájmu a vyúčtování služeb bude provádět fa SNEO, Nad Alejí 1876/2 Praha 6 Petřiny.Technickou správu domu bude provádět Výbor SVJ. Kancelář bude otevřena každé úterý, středu a čtvrtek od 13,00 hod.do 18,00 hodin.  V naléhavých […]

Číst více

Zápis a usnesení z 2. shromáždění SVJ Společenství pro dům Vlastina 846

2. shromáždění se konalo dne 22.1.2008 v jídelně ZŠ na Dědině, Žukovského 850/6 od 18,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,00 hodin. přítomni členové výboru : Mgr. B.Fojt, J.Tesárek, M.Ouředník přítomni členové shromáždění “ viz presenční listinu“ ( 28 přítomných, 2 omluveni) podle podílového vlastnictví, které bylo propočítáno dodatečně, bylo přítomno 0,692695424, je shromáždění usnášení […]

Číst více

Dílna s nářadím k dispozici pro Vás

V současné době dokončuje pan Keřlík (byt č. 136) vybavení dílny pro kutily, která bude vybavena různým nářadím. Tato dílna bude k dispozici pro všechny, kteří již nechtějí dělat nejrůznější kutilské práce doma na koleni, či na ně namají prostor. Tato služba bude pro obyvatele domu bezplatná. Její provoz bude hrazen z úspor fondu oprav. […]

Číst více

Oznámení obyvatelům našeho domu o STA

Výbor SVJ se na své poradě rozhodl navrhnout zrušení poplatků v roce 2008 a 2009 za STA. Důvodem je ta skutečnost, že po rekonstrukci STA na digitální příjem, firma ANTÉNY-VOJAN bude dva roky zajišťovat servis v rámci záruční lhůty zdarma. Pro další roky bude vypracována nová smlouva na servis, řádově podle odhadu ve výši 20 […]

Číst více