Směrnice Výboru SVJ

Na schůzi Výboru SVJ 12.3.2012 byly schváleny dvě nové směrnice Výboru Společenství pro dům Vlastina 846. Po kliknutí na níže uvedený odkaz si můžete tyto směrnice zobrazit či stáhnout. 1. směrnice 01/2012 – Postup proti dlužníkům 2. směrnice 02/2012 – Provozní řád dílny

Číst více

Zpřístupnění svépomocné dílny

Počínaje dnem 12. 3. 2012 je všem členům SVJ za stanovených podmínek zpřístupněna dílna v přízemí našeho domu. Odpovědným správcem dílny je pan Jiří Keřlík. Dále **je možné si vypůjčit nářadí z inventáře dílny SVJ a to zdarma na dobu 1 až 7 dní.** Při výpůjčce bude účtována pouze záloha dle ceníku záloh, která bude […]

Číst více

Provozní řád dílny SVJ

• Zpřístupnění dílny je možné pouze po domluvě s odpovědným správcem dílny, nebo s odpovědným zástupcem SVJ. • Dílnu může využít kdokoli ze členů SVJ Společenství pro dům Vlastina 846 nebo jejich rodinných příslušníků bydlících v domě. • Využívat dílnu lze pouze za přítomnosti odpovědného správce dílny, nebo odpovědného zástupce SVJ. • Osoba využívající dílnu […]

Číst více

Oznámení obyvatelům našeho domu

1) Od 2.1.2009 začíná rekonstrukce levé prádelny, mandlovny a obou sušáren dle projektu firmou Bárta-Glauch. 2) Od 5.1.1009 začíná MČ Praha 6 s rekonstrukcí bytových jader v bytech čísel 21 a25. Výbor žádá obyvatel o trpělivost v případě vyšší hlučnosti při bouracích pracích. Dále výbor SVJ na svém jednání zhodnotil zkušební akci tzv. opatření proti […]

Číst více