Zpřístupnění svépomocné dílny

Počínaje dnem 12. 3. 2012 je všem členům SVJ za stanovených podmínek zpřístupněna dílna v přízemí našeho domu. Odpovědným správcem dílny je pan Jiří Keřlík. Dále **je možné si vypůjčit nářadí z inventáře dílny SVJ a to zdarma na dobu 1 až 7 dní.** Při výpůjčce bude účtována pouze záloha dle ceníku záloh, která bude […]

Číst více

Provozní řád dílny SVJ

• Zpřístupnění dílny je možné pouze po domluvě s odpovědným správcem dílny, nebo s odpovědným zástupcem SVJ. • Dílnu může využít kdokoli ze členů SVJ Společenství pro dům Vlastina 846 nebo jejich rodinných příslušníků bydlících v domě. • Využívat dílnu lze pouze za přítomnosti odpovědného správce dílny, nebo odpovědného zástupce SVJ. • Osoba využívající dílnu […]

Číst více

Oznámení obyvatelům našeho domu

1) Od 2.1.2009 začíná rekonstrukce levé prádelny, mandlovny a obou sušáren dle projektu firmou Bárta-Glauch. 2) Od 5.1.1009 začíná MČ Praha 6 s rekonstrukcí bytových jader v bytech čísel 21 a25. Výbor žádá obyvatel o trpělivost v případě vyšší hlučnosti při bouracích pracích. Dále výbor SVJ na svém jednání zhodnotil zkušební akci tzv. opatření proti […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru SVJ

Zápis z 2. mimořádné schůze výboru SVJ Vlastina 846 konané dne 16.12.2008 v 18,00 hod. v kanceláři SVJ přítomni : členky Kontrolní komise : G.Svobodová, J. Petřinová členové výboru SVJ : B.Fojt,J.Tesárek,J.Keřlík Program : 1) informace o podpisech Smlouvy o výstavbě. K dnešnímu dni jí podepsalo v informační kanceláři MÚ Prahy 6 celkem 12 vlastníků. […]

Číst více