Rezervní klíče

Je možno si vyzvednout v kanceláři SVJ za novou cenu : 65,00 Kč od dnešního dne 15.10.2009 od 17,00 do 19,00 hodin. Kdo zaplatil víc, bude mu přeplatek vrácen. Každý byt obdrží minimálně 2 klíče zdarma (FO), další dle počtu hlášených osob.

Číst více

Zápis z výborové schůze výboru SVJ

která se konala dne 30.září 2009 v 18 hod.v kanceláři výboru. Přítomni : členové výboru: B. Fojt, J. Tesárek a J. Keřlík, za kontrolní komisi: M. Ouředníková a G. Svobodová Byly projednávány následující body: 1. Informace z Úřadu katastru nemovitostí, který pozastavil náš návrh na vklad z důvodu neoprávněného podpisu jednoho vlastníka, který má finanční […]

Číst více