Vyplácení přeplatků za služby v roce 2011

Vážení členové SVJ Vlastina 846/40, jak již velmi dobře víte, obchodní společnost SNEO, a. s., vypracovala kompletní zúčtování služeb za rok 2011. Do svých poštovních schránek Vám byly distribuovány potřebné dokumenty k tomuto vyúčtování. Pokud byste měli jakoukoliv námitku, můžete ji ve lhůtě 30dnů uplatnit u společnosti SNEO. Přeplatky bude Výbor SVJ vyplácet ve vdou […]

Číst více

Nové znění stanov SVJ Vlastina 846/40

Vážení členové SVJ Vlastina 846/40, základní vnitřní právní předpis právnické osoby, kterou naše společesnstí je, prošel změnou. Dne 18. 4. 2012 byly stanovy změniny potřebnou tříčtvrtinovou většinou přítomných členů shromáždění ve věci rozšíření možnosti rozhodování a přijímání usnesení i mimo konanou schůzi shromáždění. Kompletní aktualizované znění stanov je zde k dispozici: Nové znění stanov SVJ […]

Číst více