HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2015

Vážení členové společenství, vzhledem k tomu, že řádná schůze shromáždění, která se konala na jaře tohoto roku nebyla usnášeníschopná, nebylo možné tedy schválit účetní závěrku za rok 2015. Musíme takto nyní učinit metodou per rollam v souladu se stanovami společenství. S účetní závěrkou byli na schůzi přítomní členové seznámeni, dále je plné znění závěrky, včetně […]

Číst více

Nově zvolený Výbor

Vážení členové společenství,   nedávným hlasováním byli do nového Výboru společenství zvoleni celkovou účastní 70,7% Jiří Klein (100% hlasujících), Marek Ouředník (96,33%) a Jaroslav Tesárek (96,33%).   Hlasovací lístky společně s listinou s výsledky jsou uloženy v kanceláři Výboru a samozřejmě k nahlédnutí. Ustavující schůze nově zvoleného Výboru se uskuteční dne 1. listopadu 2016, o […]

Číst více