Problematika usnášeníschopnosti schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   i naše SV se pravidelně zabývá otázkou, jak docílit usnášeníschopnosti schůze shromáždění. Pro chod SV je usnášeníschopná schůze shromáždění, tedy nejvyššího orgánu, zcela zásadní. V našem případě konáme tuto schůzi pravidelně jednou ročně na konci jarních měsíců. Zde předkládáme v programu např. diskusi a schválení účetní závěrky za předchozí účetní období […]

Číst více

Zápis z jednání o úpravě kontejnerových stání na našem sídlišti

Vážení členové společenství, vážení obyvatelé domu, zde vám předkládáme zápis z jednání o úpravě kontejnerových stání na našem sídlišti. Tohoto jednání jsme se zúčastnili, nicméně bohužel musíme konstatovat, že připravený návrh počítá s redukcí dvou parkovacích míst u každého stání s kontejnery, celkově tedy se šestnácti parkovacími místy na celém sídlišti. Toto mnoho zástupců SV […]

Číst více