Problematika usnášeníschopnosti schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   i naše SV se pravidelně zabývá otázkou, jak docílit usnášeníschopnosti schůze shromáždění. Pro chod SV je usnášeníschopná schůze shromáždění, tedy nejvyššího orgánu, zcela zásadní. V našem případě konáme tuto schůzi pravidelně jednou ročně na konci jarních měsíců. Zde předkládáme v programu např. diskusi a schválení účetní závěrky za předchozí účetní období […]

Číst více