Domovní řád pro dům Vlastina 846/40

I. Základní ustanovení ———————— Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Vlastina 846/40 v Praze 6 vychází ze Stanov tohoto společenství. Tento Domovní řád přispěje k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad, které obsahuje tento Domovní řád, je třeba […]

Číst více

Výbor Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6

Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Výbor je statutárním orgánem společenství. Za […]

Číst více