Kontakty

Adresa: ——–   Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40, Praha 6, 161 00 – Ruzyně   IČ: 27629023, právnická osoba byla do rejstříku zapsána dne 21. prosince 2006.   ID datové schránky: iich28d   Najdete nás přímo zde:   Bankovní spojení: ————————   Číslo bankovního konta Společenství pro dům Vlastina 846: 2801905597/2010   Kontakty na Výbor […]

Číst více

Domovní řád pro dům Vlastina 846/40

I. Základní ustanovení ———————— Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Vlastina 846/40 v Praze 6 vychází ze Stanov tohoto společenství. Tento Domovní řád přispěje k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad, které obsahuje tento Domovní řád, je třeba […]

Číst více

Výbor Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Praha 6

Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Výbor je statutárním orgánem společenství. Za […]

Číst více