Výzva – nové bezpečnostní klíče

Od dnešního dne si mohou všichni vlastníci bytů v našem domě vyzvednout **nové bezpečnostní klíče** ke vchodům do domu, kde budou vyměněny zámkové vložky. Klíče bude vydávat po předložení Občanského průkazu pan Tesárek **v kanceláři SVJ** každý **čtvrtek 17,00 – 19,00** hodin pro každý byt v počtu, který je uveden v evidenčním listu dle počtu […]

Číst více

Zápis 3. výročního shromáždění SVJ

Zápis 3. výročního shromáždění SVJ Vlastina 846 konaného 28.4.2009 v 18 hodin v prostoru po vyklizení sklepních kójí v 2.podlaží. Přítomni byli členové pouze z 22 bytů + zástupce města (součet podílů byl celkem 0,375 %). Tím nebylo shromáždění usnášení schopné. 1. Shromáždění zahájil předseda SVJ Mgr. B. Fojt a navrhl, aby bylo pokračováno v […]

Číst více

Zápis schůze výboru SVJ – 14.4.2009

Zápis schůze výboru SVJ konané dne 14.4.2009 v kanceláři SVJ v 18 ,00 hodin Přítomni : za výbor SVJ – Fojt, Tesárek, Keřlík, Za kontrolní komisi – Petřinová, Svobodová Schůzi zahájil předseda výboru Mgr. B.Fojt Byly projednávány následující body: Seznámení přítomných členů výboru s výsledkem kontroly kontrolní ko mise SVJ o hospodaření za 2. pololetí […]

Číst více

Zápis o výsledku kontroly hospodaření za 2. pololetí 2008

Kontrolu provedly: Milena Ouředníková a Genoveva Svobodová. Kontrola byla provedena 31. 03. 2009 za přítomnosti předsedy SVJ. Byly zkontrolovány veškeré faktury, pokladní doklady a bankovní výpisy. Zkontrolovány dále byly výběry MAXI kartou. Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky. Konečný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2008 činí: 1 084 482,03 Kč z […]

Číst více