Zápis o výsledku kontroly hospodaření za 2. pololetí 2008

Kontrolu provedly: Milena Ouředníková a Genoveva Svobodová. Kontrola byla provedena 31. 03. 2009 za přítomnosti předsedy SVJ. Byly zkontrolovány veškeré faktury, pokladní doklady a bankovní výpisy. Zkontrolovány dále byly výběry MAXI kartou. Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky. Konečný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2008 činí: 1 084 482,03 Kč z […]

Číst více