Proběhla kontrola požární ochrany v našem domě

Dne 7. 6. 2012 provedla obchodní společnost Požární bezpečnost s. r. o. (www.po-bp.cz) kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Předmětem kontroly byly především jednotlivá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a příslušné vyhlášky MV ČR. Kontrolovány byly zejména únikové cesty a předměty, které mohou zvyšovat požární zatížení. Výsledky […]

Číst více