Hlasování shromáždění o nové výši příspěvku do Fondu oprav

Výbor SVJ vyhlašuje dle čl. XI stanov Společenství pro dům Vlastina 846 (dále jen SVJ) hlasování shromáždění, které proběhne mimo schůzi shromáždění a to formou odevzdání podepsaných hlasovacích lístků osobně nebo do poštovní schránky Výboru SVJ. Předmětem hlasování je změna výše příspěvku do Fondu oprav. Každý vlastník bytové jednotky obdrží do své poštovní schránky hlasovací […]

Číst více

Bývalý starosta Městské části Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa podpořil občany proti změnám linky č. 218

Vážení členové společenství, vážení nájemníci, bývalý starosta Městské části Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa, současný ministr životního prostředí a též zastupitel Městské části Praha 6 se ztotožnil s obecným nesouhlasem ve věci změn autobusové linky č. 218 a jako zastupitel se připojil k závěru jednání Rady Městské části Praha 6. Dopis ministra životního prostředí a […]

Číst více

Zvolen nový člen Výboru SVJ Vlastina 846/40

Vážení vlastníci bytových jednotek, ve dnech 11. až 18. 8. 2012 probíhalo hlasování o doplnění člena Výboru SVJ. Na tuto funkci se přihlásili dva kandidáti, a sice Mgr. Sandra Šándorová a Jiří Keřlík. Výsledkem hlasování je zvolení pana Jiřího Keřlíka jako člena Výboru SVJ, který tak nahradí paní Lýdii Kluckou, která pro zaměstnání v zahraničí […]

Číst více

Společenství vlastníků a nový občanský zákoník

Vážení vlastníci bytových jednotek, pravda, zbývá ještě nějaký čas na to, abyste se seznámily s rozsáhlou právní úpravou českého civilního práva. Od 1. 1. 2014 nabývá totiž účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahradí současný známý pod č. 40/1964 Sb. Současně s nabytím účinnosti nového kodexu civilního práva bude zrušen i zákon č. […]

Číst více

Hlasování shromáždění ve věci volby nového člena Výboru SVJ

Vážení členové společenství, v níže uvedeném souboru naleznete veškeré informace k připravovanému hlasování shromáždění ve věci volby nového člena Výboru SVJ. Shodné informace jsou vyvěšeny též na vývěsní desce Výboru a to tak, aby hlasování proběhlo zcela v souladu se stanovami SVJ. Oznámení o hlasování Shromáždění ve věci volby nového člena Výboru SVJ V Praze […]

Číst více