Proběhla kontrola požární ochrany v našem domě

Dne 7. 6. 2012 provedla obchodní společnost Požární bezpečnost s. r. o. (www.po-bp.cz) kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Předmětem kontroly byly především jednotlivá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a příslušné vyhlášky MV ČR. Kontrolovány byly zejména únikové cesty a předměty, které mohou zvyšovat požární zatížení. Výsledky […]

Číst více

Výběrové řízení na prodej bytových jednotek v domě Vlastina 846/40

Vážení obyvatelé domu, v našem domě jsou připraveny k prodeji bytové jednotky, které jsou vlastnictvím Městské části Praha 6. Výběrové řízení a jeho výsledek je určen nejvyšší cenovou nabídkou. Do konce měsíce května budou probíhat prohlídky těchto bytových jednotek. K výběrovému řízení je pověřena obchodní společnost SNEO, a. s. Na webových stránkách Městské části Praha […]

Číst více

Plánovaná odstávka tepelné energie

Vážení obyvatelé domu, dne 9. 6. 2012 provede obchodní společnost Pražská teplárenská, a. s. plánovanou odstávku dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody v důsledku provedení nutných údržbových prací a plánovaných oprav. Výbor SVJ Dopis obchodní společnosti Pražská teplárenská, a. s., s informací o odstávce

Číst více