Výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu. Toto hlasování shromáždění proběhlo mimo schůzi shromáždění s ohledem na čl. XI stanov. Hlasování se řídilo čl. VII bodem 20. Tento postup rozhodování ve Společenství vlastníků rovněž připouší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1210 odst. 2. Hlasování […]

Číst více