HLASOVÁNÍ O UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU INTERNETOVÉHO VYSÍLAČE NA STŘEŠE DOMU

Vážení členové společenství, dovolujeme si Vám předložit nabídku, se kterou Výbor oslovila obchodní společnost AIRWAYNET, a. s. (www.airwaynet.cz/). Nabídka se týká pronájmu prostoru stěny strojovny výtahů na střeše našeho domu. Zde by měl být umístěn příhradový stožár, na němž budou umístěny antény pro vysílání internetového signálu. Celková hmotnost antén bude do 100 kg a jejich […]

Číst více

Sdělení k probíhající rekonstrukci v přízemí a 1.NP

Vážení členové společenství, Vážení obyvatelé domu,  současná rekonstrukce je oproti původnímu termínu zpožděná. Ovšem toto zpoždění má své objektivní příčiny. Vnímáme, že tyto potíže narušují komfort užívaní společných prostor, snažíme se všechny práce maximálně urychlit. Zpoždění bylo vyvolané především propadem podlahy při vstupu do domu v přízemí. Zde jsme museli na konzultaci povolat statičku a vyčkat […]

Číst více

Oprava střešní krytiny

Vážení členové společenství, dnes proběhla prohlídka střešní krytiny. Bylo zjištěno celkem sedm míst, které budou opraveny. Celkový stav střešní krytiny byl odborníkem shledán jako uspokojivý, střešní krytina může v celé své ploše, za ideálních podmínek, být dále užita přibližně čtyři roky. Poté by měla nastat celková výměna spojená s otázkou revize původní krytiny. Oprava proběhne […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme plné znění zápisu z mimořádné schůze Výboru, která se konala dne 26. 10. 2014. Na této mimořádné schůzi se projednávaly tyto body: • Přijetí řešení problematického provádění úklidových prací • Nabídky na umístění vysílacího zařízení na střechu domu • Poznámky k probíhající rekonstrukci vstupních prostor • Výměna vodoměrů teplé […]

Číst více

Nově: potvrzení vlastníka jednotky o bezdlužnosti

Vážení členové společenství, jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů. Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující […]

Číst více