Harmonogram: schůze shromáždění a práce pro období jaro/léto/podzim

Vážení členové společenství,   výbor předpokládá, že schůze shromáždění v tomto roce proběhne v říjnu. Hlasováno bude zejména o účetní závěrce a novém výboru, kterému v listopadu končí funkční období. Odklad na měsíc říjen je způsoben předáváním účetnictví a nutností podrobně zpracovat finanční přehled za rok 2020, který vám bude předložen. Dřívější termín by také […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 11.5.2021

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která proběhla dne 11.5.2021. Zejména se dozvíte informace k reklamaci vyúčtování služeb za rok 2020, dále pak detaily ke hlasování o novém výboru a také o schválení účetní závěrky.   2021-05-11_Zapis_Schuze_Vyboru   Přidáváme také přehled prací, které probíhají a které výbor plánuje v nejbližší […]

Číst více

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme rozvahu a výkaz zisku a ztrát pro za účetní období roku 2020.   ROZ_a_VZZ 2020   Následně vám také předložíme finanční informace, zejména o čerpání z Fondu oprav během roku 2020. Toto vše bude sloužit jako řádný podklad při schvalování účetní závěrky metodou per rollam. (o hlasování budete […]

Číst více

Informace o nadcházející schůzi výboru

Vážení členové společenství,   dne 11. května 2021 proběhne schůze výboru, kde bude diskutováno vyúčtování služeb 2020 a doposud obdržené reklamace. Reklamační lhůta skončí dnem 30. května 2021 a poté bude přikročeno k vyplacení přeplatků (s ohledem na způsob vyřešení reklamací).   Dále v zápisu z této schůze výboru bude uvedeno o účetní závěrce a […]

Číst více