Rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme rozvahu a výkaz zisku a ztrát pro za účetní období roku 2020.   ROZ_a_VZZ 2020   Následně vám také předložíme finanční informace, zejména o čerpání z Fondu oprav během roku 2020. Toto vše bude sloužit jako řádný podklad při schvalování účetní závěrky metodou per rollam. (o hlasování budete […]

Číst více