Změny v Rejstříku společenství

Vážení členové společenství, Městský soud v Praze k 20. květnu rozhodl o podaném návrhu na zápis změny do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tato změna se týkala jednak samotného názvu právnické osoby, který s ohledem na § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, zní: „Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40“. Dále byl rejstřík […]

Číst více

Účetní závěrka za rok 2013

Vážení členové společenství, zde předkládáme „Výkaz zisku a ztráty“, dále „Rozvahu“ a „Přílohu k účetní závěrce“. O těchto listinách bylo hlasováno na schůzi shromáždění dne 15. 4. 2014. Účetní závěrka za rok 2013 byla shromážděním projednána a hlasováním přijata. Tato účetní závěrka bude zanesena do sbírky listin vložky, kterou rejstříkový soud eviduje k tomuto Společenství […]

Číst více

Zápis schůze Výboru ze dne 26. 2. 2014

Vážení členové společenství, níže uvádíme zápis ze schůze Výboru, na které jsme zhodnotili dosavadní činnosti, uvádíme přehled stavu Fondu oprav a uvádíme organizační body k nadcházející schůzi shromáždění. Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 1 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 2 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 3 […]

Číst více