Zápis ze schůze Shromáždění 22.5.2013

Vážení členové Společenství pro dům Vlastina 846, pro vaši informaci předkládáme zápis ze schůze Shromáždění, která se konala 22.5.2013. Schůze se nezúčastnila ani polovina členů. Těsné nadpoloviční většiny, potřebné pro usnášeníschopnost schůze, jsme dosáhli jen díky několika plným mocem a účasti zástupkyně Prahy 6, která má 8% podíl. PROSÍME NEPODCEŇUJTE ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ O VAŠEM […]

Číst více