Zápis ze schůze Výboru 30. 9. 2014 – rekonstrukce vstupních prostor

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru, která se konala dne 30. 9. 2014. Především se na této schůzi projednávaly detaily rekonstrukce vstupních prostor přízemí a 1. NP. Zde bude rekonstruována především podlaha, stěny, vstupní dveře na schodiště apod. Dále Výbor projednal plán prací na období podzim/zima a i další rekonstrukční práce […]

Číst více

Výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu. Toto hlasování shromáždění proběhlo mimo schůzi shromáždění s ohledem na čl. XI stanov. Hlasování se řídilo čl. VII bodem 20. Tento postup rozhodování ve Společenství vlastníků rovněž připouší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1210 odst. 2. Hlasování […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis z mimořádné schůze Výboru, která se konala dne 8. 7. 2014. Stěžejním bodem k projednání byla především nepříjemná situace s opakovaným předkládáním vyúčtování. Součástí zápisu je i přehled přijatých opatření. Zápis zde:Zápis z mimořádné schůze Výboru V Praze dne 11. 7. 2014 Mgr. Marek Ouředník Místopředseda Výboru

Číst více

Zápis ze schůze Výboru SVJ 28. 5. 2014

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru SVJ, která se konala dne 28. 5. 2014. Zápis ze schůze Výboru 28. 5. 2014 Na této schůzi jsme projednávali především situaci s vyúčtováním. Zápis je zveřejněn rovněž na informační desce v přízemí domu. Mgr. Marek Ouředník V Praze dne 5. 6. 2014

Číst více

Změny v Rejstříku společenství

Vážení členové společenství, Městský soud v Praze k 20. květnu rozhodl o podaném návrhu na zápis změny do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tato změna se týkala jednak samotného názvu právnické osoby, který s ohledem na § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, zní: „Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40“. Dále byl rejstřík […]

Číst více