Účetní závěrka za rok 2013

Vážení členové společenství, zde předkládáme „Výkaz zisku a ztráty“, dále „Rozvahu“ a „Přílohu k účetní závěrce“. O těchto listinách bylo hlasováno na schůzi shromáždění dne 15. 4. 2014. Účetní závěrka za rok 2013 byla shromážděním projednána a hlasováním přijata. Tato účetní závěrka bude zanesena do sbírky listin vložky, kterou rejstříkový soud eviduje k tomuto Společenství […]

Číst více

Zápis schůze Výboru ze dne 26. 2. 2014

Vážení členové společenství, níže uvádíme zápis ze schůze Výboru, na které jsme zhodnotili dosavadní činnosti, uvádíme přehled stavu Fondu oprav a uvádíme organizační body k nadcházející schůzi shromáždění. Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 1 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 2 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 3 […]

Číst více

Aktualizace sbírky listin

Vážení členové společenství, sbírka listin rejstříku společenství, resp. spisová značka S 7250, byla doplněna o následující položky, které jsou digitalizované, elektronicky přístupné. účetní závěrka za rok 2012, včetně výkazu zisku a ztrát stanovy Společensvtí obsahující schválenou změnu o rozšíření možnosti a pravidlech rozhodování mimo schůzi shromáždění Odkaz k výše uvedeným dokumentům: portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Pro vyhledání zadejte […]

Číst více