Zápis ze schůze Výboru SVJ 28. 5. 2014

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru SVJ, která se konala dne 28. 5. 2014. Zápis ze schůze Výboru 28. 5. 2014 Na této schůzi jsme projednávali především situaci s vyúčtováním. Zápis je zveřejněn rovněž na informační desce v přízemí domu. Mgr. Marek Ouředník V Praze dne 5. 6. 2014

Číst více

Změny v Rejstříku společenství

Vážení členové společenství, Městský soud v Praze k 20. květnu rozhodl o podaném návrhu na zápis změny do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tato změna se týkala jednak samotného názvu právnické osoby, který s ohledem na § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, zní: „Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40“. Dále byl rejstřík […]

Číst více

Účetní závěrka za rok 2013

Vážení členové společenství, zde předkládáme „Výkaz zisku a ztráty“, dále „Rozvahu“ a „Přílohu k účetní závěrce“. O těchto listinách bylo hlasováno na schůzi shromáždění dne 15. 4. 2014. Účetní závěrka za rok 2013 byla shromážděním projednána a hlasováním přijata. Tato účetní závěrka bude zanesena do sbírky listin vložky, kterou rejstříkový soud eviduje k tomuto Společenství […]

Číst více

Zápis schůze Výboru ze dne 26. 2. 2014

Vážení členové společenství, níže uvádíme zápis ze schůze Výboru, na které jsme zhodnotili dosavadní činnosti, uvádíme přehled stavu Fondu oprav a uvádíme organizační body k nadcházející schůzi shromáždění. Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 1 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 2 Zápis ze schůze Výboru 26. 2. 2014 str. 3 […]

Číst více