Protokol o výsledku hlasování ve věci zvýšení příspěvku do Fondu oprav

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme protokol o hlasování ve věci změny výše příspěvku do Fondu oprav. Toto hlasování proběhlo ve dne 10. 9. až 24. 9. 2012, včetně. Každému vlastníku bytové jednotky byl do jeho poštovní schránky distribuován hlasovací lístek (viz Oznámení o hlasování o změně výše příspěvku do Fondu oprav). Použitelný vzor hlasovacího […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Vážení členové Společenství pro dům Vlastina 846/40, zde naleznete zápis ze schůze Výboru SVJ Vlastina 846/40, která se konala v úterý 26. 6. 2012. Jednalo se o pravidelnou čtvrtletní schůzi, na které se diskutovaly zejména nedávné investiční akce Výboru a též kroky do budoucna. Zápis ze schůze Výboru SVJ (26. 6. 2012)

Číst více

Nové znění stanov SVJ Vlastina 846/40

Vážení členové SVJ Vlastina 846/40, základní vnitřní právní předpis právnické osoby, kterou naše společesnstí je, prošel změnou. Dne 18. 4. 2012 byly stanovy změniny potřebnou tříčtvrtinovou většinou přítomných členů shromáždění ve věci rozšíření možnosti rozhodování a přijímání usnesení i mimo konanou schůzi shromáždění. Kompletní aktualizované znění stanov je zde k dispozici: Nové znění stanov SVJ […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru SVJ Vlastina 846/40

Vážená vlastníci bytových jednotek, v přiloženém souboru naleznete kompletní zápis ze schůze Výboru SVJ, která se konala dne 12. 3. 2012. V zápise mimo jiné naleznete: Postup vůči dlužníkům, za nimiž SVJ eviduje dlouhodobé pohledávky Přehled pravidelných měsíčních výdajů Záměr investic pro revitalizaci společných prostor domu Zpřístupnění svépomocné dílny atd. Bc. Marek Ouředník, místopředseda Výboru […]

Číst více