Zápis ze schůze výboru SVJ

Zápis ze schůze výboru SVJ konané dne 25.2.2010 v 18,00 hodin v kanceláři SVJ Přítomni za výbor SVJ: Fojt, Tesárek, Keřlík, za kontrolní komisi: Ouředníková, Svobodová, Petřinová Schůzi zahájil předseda výboru Mgr. B.Fojt Byly projednávány následující body: Seznámení přítomných s výsledkem hospodaření v roce 2009 Seznámení o stavu rekonstrukce výtahů Projednání opravy prokopnutých dveří v […]

Číst více

Zápis z výborové schůze výboru SVJ

která se konala dne 30.září 2009 v 18 hod.v kanceláři výboru. Přítomni : členové výboru: B. Fojt, J. Tesárek a J. Keřlík, za kontrolní komisi: M. Ouředníková a G. Svobodová Byly projednávány následující body: 1. Informace z Úřadu katastru nemovitostí, který pozastavil náš návrh na vklad z důvodu neoprávněného podpisu jednoho vlastníka, který má finanční […]

Číst více

Zápis o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2009

Kontrolu provedly dne 26.8.2009: Milena Ouředníková, Genovéva Svobodová Kontrolní komise zkontrolovala veškeré faktury a platby s bankovními výpisy za 01-06/2009. Dále byly zkontrolovány pokladní doklady. Celkový příjem na poplatcích za uvedené období činil 1 516 963,00 Kč. Celkový zůstatek na bankovním účtu k 30.6.2009 činí 880 569,00 Kč. Kontrola zjistila, že na doporučení hlavního ekonoma […]

Číst více

Zápis 3. výročního shromáždění SVJ

Zápis 3. výročního shromáždění SVJ Vlastina 846 konaného 28.4.2009 v 18 hodin v prostoru po vyklizení sklepních kójí v 2.podlaží. Přítomni byli členové pouze z 22 bytů + zástupce města (součet podílů byl celkem 0,375 %). Tím nebylo shromáždění usnášení schopné. 1. Shromáždění zahájil předseda SVJ Mgr. B. Fojt a navrhl, aby bylo pokračováno v […]

Číst více

Zápis schůze výboru SVJ – 14.4.2009

Zápis schůze výboru SVJ konané dne 14.4.2009 v kanceláři SVJ v 18 ,00 hodin Přítomni : za výbor SVJ – Fojt, Tesárek, Keřlík, Za kontrolní komisi – Petřinová, Svobodová Schůzi zahájil předseda výboru Mgr. B.Fojt Byly projednávány následující body: Seznámení přítomných členů výboru s výsledkem kontroly kontrolní ko mise SVJ o hospodaření za 2. pololetí […]

Číst více