Zápis z mimořádné schůze shromáždění SVJ, 26. 11. 2008

Z á p i s z mimořádného shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vlastina 846, konaného dne 26. listopadu v 18,00 hodin v místnosti bývalé sušárny vedle kanceláře výboru SVJ v přízemí našeho domu. Přítomno bylo podle presenční listiny celkem 65 vlastníků bytových jednotek. Předseda SVJ seznámil přítomné ve stručnosti se smlouvou o výstavbě 2 bytových […]

Číst více

Zápis z 2. mimořádné schůze Výboru SVJ (22. října 2008)

Společenství vlastníků bytových jednotek Vlastina 846/40 Zápis z 2. mimořádné schůze Výboru SVJ konané dne 22. října 2008 v 18,00 hodin přítomni byli všichni 3 členové výboru: Mgr.Bohumil Fojt, Jaroslav Tesárek a Jiří Keřlík. Na programu bylo jednání o schválení soukromého stavebníka dvou bytů č. 12 a 13 uvedené v projektové dokumentaci které budou zrekonstruovány […]

Číst více