Nově: potvrzení vlastníka jednotky o bezdlužnosti

Vážení členové společenství, jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů. Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující […]

Číst více

Legislativa bytového spoluvlastnictví

Vážení členové společenství,   zde předkládáme odkazy na tři důležité právní předpisy, které se vztahují k bytovému spoluvlastnictví a upravují tak práva a povinnosti uvnitř společenství vlastníků domu.   U nového občanského zákoníku upozorňujeme, že je nutné vyhledat si §§ 1158 až 1222 (bytové spoluvlastnictví) a podpůrně též §§ 214 až 302 (spolek).   Nový […]

Číst více

Nařízení vlády – nový rozpočtový rámec oprav

Vážení členové společenství, výbor, jakožto statutární orgán, bude napříště při opravách a stavebních úpravách společných prostor postupovat s ohledem na § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Tento prováděcí předpis reaguje na § 1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výše uvedený odstavec umožňuje, aby […]

Číst více