NOVÝ TERMÍN SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení členové společenství, termín schůze shromáždění byl přesunut na 14.6.2017. Schůze se opět uskuteční v prostorách školní jídelny ZŠ Žukovského 580 od 18.00 do 20.00. Všechny podklady a pozvánka budou řádně distribuovány do vašich poštovních schránek v souladu se stanovami našeho společesntví a v souladu s občanským zákoníkem. V Praze dne 6. dubna 2017. Marek […]

Číst více

Účetní závěrka 2015 byla schválena hlasováním shromáždění

Vážení členové společenství, účetní závěrka za rok 2015 byla schválena hlasováním shromáždění metodou per rollam. Pro schválení se vyslovilo 63,49% zůčastněných. Účetní závěrka za rok 2015 bude uložena do sbírky listin Městkého soudu v Praze a dále zůstává samozřejmě k nahlédnutí v kanceláři výboru. Hlasovací listina – výsledek V Praze dne 16.11.2016 Marek Ouředník Místopředseda […]

Číst více

HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2015

Vážení členové společenství, vzhledem k tomu, že řádná schůze shromáždění, která se konala na jaře tohoto roku nebyla usnášeníschopná, nebylo možné tedy schválit účetní závěrku za rok 2015. Musíme takto nyní učinit metodou per rollam v souladu se stanovami společenství. S účetní závěrkou byli na schůzi přítomní členové seznámeni, dále je plné znění závěrky, včetně […]

Číst více