RENOVACE VSTUPNÍCH PROSTOR DOMU

Vážení členové společenství, chceme Vás informovat o souboru renovačních prací, které proběhnout v přízemí a prvním nadzemním podlaží našeho domu a to od úterý 21. října 2014. Vstupní prostory do domu se zcela změní. Bude položena nová dlažba, stěny budou nově a řádně vymalovány, dojde k výměně dvšech dveří včetně vstupního portálu v přízemí domu. […]

Číst více

Nový dodatek k mandátní smlouvě s obchodní společností SOFTLINK, s. r. o.

Vážení členové společenství, dnešním dnem byly dokončeny podpisy nového dodatku k mandátní smlouvě, která je uzavřená mezi Společenstvím vlastníků domu Vlastina 846/40 a obchodní společností SOFTLINK, s. r. o. Předmětem dodatku je několik bodů. Předně je tato mandátní smlouva (uzavřená původně podle § 560 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) aktualizována ve smyslu přizpůsobení se […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru 30. 9. 2014 – rekonstrukce vstupních prostor

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru, která se konala dne 30. 9. 2014. Především se na této schůzi projednávaly detaily rekonstrukce vstupních prostor přízemí a 1. NP. Zde bude rekonstruována především podlaha, stěny, vstupní dveře na schodiště apod. Dále Výbor projednal plán prací na období podzim/zima a i další rekonstrukční práce […]

Číst více

Vlastnictví bytové jednotky v KN – správnost zápisu?

Vážení členové společenství, rekodifikace soukromého práva v České republice se dotkla samozřejmě i otázky vlastnictví nemovitostí. Vlastinické právo upravuje především občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a problematiku doplňuje i nový zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Nový občanský zákoník zavádí některé lhůty, které je dobré dodržet vůči ochraně předmětů Vašeho vlastnictví, v našem případě […]

Číst více

SV domu Vlastina 846/40 a legislativa měření spotřeby vody a tepla

Vážení členové společenství, v současné době se v médiích objevuje celá řada článků, které upozorňují na povinnost vybavyt bytové jednotky tzv. poměrovými měřiči spotřeby tepla. Nově se tepelná energie a její spotřeba nebude vypočítávat podle podlahové plochy bytové jednotky, nýbrž právě spotřebou, tento systém je tak mnohem spravedlivější. Evropská legislativa zřejmě v horizontu roku 2017 […]

Číst více