POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ 28.4.2016 ČTVRTEK OD 18:00

Vážení členové společenství, zveme vás tímto na výroční schůzi shromáždění našeho společenství. Jako již tradičně budeme projednávat a schvalovat účetní závěrku, projednáme též vyúčtování služeb a podíváme se na stav oprav v roce 2015 a seznámíme vás s pracemi, které se budou realizovat v tomto roce. Dále vás seznámíme se stavem Fondu oprav i bankovního účtu. […]

Číst více

HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014!

Vážení členové shromáždění, jarní členská schůze nebyla usnášeníschopná a tudíž nemohla být schválena účetní závěrka za rok 2014. Věnujte, prosím, pozornost informacím zde v příloze, které sdělují podstatné náležitosti k hlasování metodou per rollam. Hlasovací lístky naleznete ve svých poštovních schránkách. Marek Ouředník Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Informace k hlasování Hlasovací lístek  

Číst více