Úklid komunikací – jaro 2020

Vážení členové společenství,   již známe termíny úklidu komunikací kolem našeho domu během jara 2020.   Více prosím v tomto odkazu na našich stránkách. K dispozici je i kompletní přehled úklidu na Praze 6.   V Praze dne 27.02.2020   Marek Ouředník místopředseda výboru

Číst více

Směrnice EU 2018/2002 o energetické účinnosti

Vážení členové společenství,   výbor SV prostudoval směrnici EU 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. V zásadě lze říci, že předmětem a sledovaným cílem této novelizace je umožnění konečným spotřebitelům energií sledovat v čase vlastní spotřebu a tuto tak pružněji ovlivnit, především ji pak snížit.   Jedná se o to, že měřidla […]

Číst více

Zápis ze schůze výboru 2.2.2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 2.2.2020.   Zejména se dozvíte výsledek hlasování per rollam k otázce elektronické požární evidence pro náš dům.   Dále jsme diskutovali poptávkové řízení na rekonstrukci střechy.   Věnujte pozornost nutnosti vyměnit vodoměry ve všech bytech.   Samozřejmě se také dozvíte […]

Číst více

VÝMĚNA VODOMĚRŮ BŘEZEN 2020

Vážení členové společenství,   ve dnech 3. až 5. března tohoto roku proběhne v našem domě výměna vodoměrů a čidel umožňující dálkový odečet spotřeby.   Je nutné umožnit zaměstnancům firmy SOFTLINK přístup do vašich bytů.   Zde předkládáme harmonogram postupu prací pro jednotlivé byty a dále výzvu společnosti samotnou.   Vlastina_harmonogram   Vlastina_výzva   Předem […]

Číst více

Schůze shromáždění 2020

Vážení členové společenství,   letošní výroční schůze shromáždění se uskuteční dne 19.5.2020 od 18.00 do 20.00 v prostorách školní jídelny ZŠ Dědiny (Žukovského 580, Praha 6 161 00). Jedná se o tradiční místo konání schůze.   Zde, jako každý rok, budeme schvalovat především účetní závěrku za rok 2019, dále pak projednáme vyúčtování služeb za rok […]

Číst více