Stanovy dle NOZ

Vážení členové společenství,   zde Vám předkládáme k dispozici aktuální znění stanov Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. Tyto stanovy byly přijaty shromážděním dne 15. 4. 2014 ve formě veřejné listiny. Tyto stanovy jsou v souladu s rekodifikací občanského práva.   Stanovy dle NOZ 2014   V Praze 24. 4. 2014   Marek Ouředník

Číst více

Účetní závěrka za rok 2013

Vážení členové společenství, zde předkládáme „Výkaz zisku a ztráty“, dále „Rozvahu“ a „Přílohu k účetní závěrce“. O těchto listinách bylo hlasováno na schůzi shromáždění dne 15. 4. 2014. Účetní závěrka za rok 2013 byla shromážděním projednána a hlasováním přijata. Tato účetní závěrka bude zanesena do sbírky listin vložky, kterou rejstříkový soud eviduje k tomuto Společenství […]

Číst více

Výzva ke zpřístupnění bytů

Vážení členové společenství, Ve dnech 28.4. 2014 a 29.4. 2014 proběhne výměna zařízení určených pro dálkový odečet spotřeby vody a tepla instalovaná v jednotlivých bytech. Výměna je prováděna z důvodu vyčerpané životnosti napájecích baterek a zdarma. Opravu zajišťuje dodavatelská obchodní společnost, SOFTLINK. Žádáme o zpřístupnění bytů v časech podle harmonogramu na dalších listech a zároveň […]

Číst více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení členové společenství, níže přikládáme pozvánku na výroční schůzi shromáždění. Každý z Vás nalezne pozvánku též ve své poštovní schránce a též na informační desce v přízemí domu. Pozvánka na výroční schůzi shromáždění Tentokráte je Vaše účast velmi žádoucí, protože budeme projednávat návrh nového znění stanov s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku. Návrh nového […]

Číst více