Zápis ze schůze Výboru 30. 9. 2014 – rekonstrukce vstupních prostor

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru, která se konala dne 30. 9. 2014. Především se na této schůzi projednávaly detaily rekonstrukce vstupních prostor přízemí a 1. NP. Zde bude rekonstruována především podlaha, stěny, vstupní dveře na schodiště apod. Dále Výbor projednal plán prací na období podzim/zima a i další rekonstrukční práce […]

Číst více

Vlastnictví bytové jednotky v KN – správnost zápisu?

Vážení členové společenství, rekodifikace soukromého práva v České republice se dotkla samozřejmě i otázky vlastnictví nemovitostí. Vlastinické právo upravuje především občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a problematiku doplňuje i nový zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Nový občanský zákoník zavádí některé lhůty, které je dobré dodržet vůči ochraně předmětů Vašeho vlastnictví, v našem případě […]

Číst více

SV domu Vlastina 846/40 a legislativa měření spotřeby vody a tepla

Vážení členové společenství, v současné době se v médiích objevuje celá řada článků, které upozorňují na povinnost vybavyt bytové jednotky tzv. poměrovými měřiči spotřeby tepla. Nově se tepelná energie a její spotřeba nebude vypočítávat podle podlahové plochy bytové jednotky, nýbrž právě spotřebou, tento systém je tak mnohem spravedlivější. Evropská legislativa zřejmě v horizontu roku 2017 […]

Číst více

Instalace sedaček do výtahů

Vážení členové společenství, v nejbližších dnech proběhne montáž sedaček do obou výtahů našeho bytového domu. Výbor SVJ se k tomuto kroku rozhodl zejména proto, že v případě poruchy výtahu, pokud by se v něm nacházel např. senior, do doby vyproštění servisním výjezdem, bude tato sedačka příhodná. Montáž významně nenaruší provoz výtahů, celková doba montáže u […]

Číst více

Výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu. Toto hlasování shromáždění proběhlo mimo schůzi shromáždění s ohledem na čl. XI stanov. Hlasování se řídilo čl. VII bodem 20. Tento postup rozhodování ve Společenství vlastníků rovněž připouší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1210 odst. 2. Hlasování […]

Číst více