Směrnice Výboru SVJ

Na schůzi Výboru SVJ 12.3.2012 byly schváleny dvě nové směrnice Výboru Společenství pro dům Vlastina 846. Po kliknutí na níže uvedený odkaz si můžete tyto směrnice zobrazit či stáhnout. 1. směrnice 01/2012 – Postup proti dlužníkům 2. směrnice 02/2012 – Provozní řád dílny

Číst více

Zpřístupnění svépomocné dílny

Počínaje dnem 12. 3. 2012 je všem členům SVJ za stanovených podmínek zpřístupněna dílna v přízemí našeho domu. Odpovědným správcem dílny je pan Jiří Keřlík. Dále **je možné si vypůjčit nářadí z inventáře dílny SVJ a to zdarma na dobu 1 až 7 dní.** Při výpůjčce bude účtována pouze záloha dle ceníku záloh, která bude […]

Číst více

Provádění rekonstrukčních prací v domě vlastníky bytových jednotek či nájemníky a jejich oznamování

Oznámení vlastníkům bytových jednotek a nájemcům v domě SVJ Vlastina 846/40 Vážení vlastníci bytových jednotek, vážení nájemci, Pokud budete provádět jakoukoliv rekonstrukci v bytové jednotce, která bude spojena s nadměrným hlukem, prachem atd., informujte o tom prosím s předstihem Výbor SVJ Vlastina 846/40, který bude dále informovat ostatní obyvatele domu vyvěšením informace na vývěsní desce. […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Shromáždění SVJ Vlastina 846/40 dne 3. 11. 2011

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ VLASTINA 846/40 Společenství pro dům Vlastina 846/40, 161 00 Praha 6 Ruzyně, zapsané v rejstříku SVJ vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 7250, IČ: 276 29 023 Schůze shromáždění SVJ se konala 3. listopadu 2011 v prostorách Základní školy Žukovského 580, Praha 6. Za Výbor SVJ přítomni: […]

Číst více

Zápis z 1. schůze nově zvoleného Výboru SVJ Vlastina 846/40

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SVJ VLASTINA 846/40 První schůze Výboru SVJ Vlastina 846/40 (dále jen Výbor), který byl zvolen na schůzi Shromáždění SVJ Vlastina 846/40 (dále jen Shromáždění) dne 3. listopadu 2011. Schůze Výboru se uskutečnila dne 3. listopadu 2011 v Základní škole Žukovského 580, Praha 6. Přítomní členové výboru: Ing. Jiří Klein, Bc. Marek […]

Číst více