Zápis ze schůze Výboru 21.1.2015

Vážení členové společenství zde předkládáme zápis ze schůze Výboru. Projednávala se především otázka dokončení rekonstrukce vstupních prostor a dále bylo vyhodnoceno hlasování členů společenství metorou per rollam ve věci pronájmu části střechy ve prospěch umístění antény internetového vysílače. Zápis ze schůze Výboru 21.1.2015 V Praze dne 27.1.2015 Mgr. Marek Ouředník Místopředseda Výboru

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme plné znění zápisu z mimořádné schůze Výboru, která se konala dne 26. 10. 2014. Na této mimořádné schůzi se projednávaly tyto body: • Přijetí řešení problematického provádění úklidových prací • Nabídky na umístění vysílacího zařízení na střechu domu • Poznámky k probíhající rekonstrukci vstupních prostor • Výměna vodoměrů teplé […]

Číst více

Zápis ze schůze Výboru 30. 9. 2014 – rekonstrukce vstupních prostor

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme zápis ze schůze Výboru, která se konala dne 30. 9. 2014. Především se na této schůzi projednávaly detaily rekonstrukce vstupních prostor přízemí a 1. NP. Zde bude rekonstruována především podlaha, stěny, vstupní dveře na schodiště apod. Dále Výbor projednal plán prací na období podzim/zima a i další rekonstrukční práce […]

Číst více

Výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu

Vážení členové společenství, níže Vám předkládáme výsledek hlasování o odstranění laviček u zadního vchodu domu. Toto hlasování shromáždění proběhlo mimo schůzi shromáždění s ohledem na čl. XI stanov. Hlasování se řídilo čl. VII bodem 20. Tento postup rozhodování ve Společenství vlastníků rovněž připouší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1210 odst. 2. Hlasování […]

Číst více

Zápis z mimořádné schůze Výboru

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme zápis z mimořádné schůze Výboru, která se konala dne 8. 7. 2014. Stěžejním bodem k projednání byla především nepříjemná situace s opakovaným předkládáním vyúčtování. Součástí zápisu je i přehled přijatých opatření. Zápis zde:Zápis z mimořádné schůze Výboru V Praze dne 11. 7. 2014 Mgr. Marek Ouředník Místopředseda Výboru

Číst více