Zápis ze schůze výboru (19.7.2016)

Vážení členové společenství, zde vám předkládáme zápis z řádné schůze výboru, která se konala dne 19.7.2016. Výbor především diskutoval a projednal možnosti výměny protipožárních dveří u chodbiček a také proces volby nového výboru, který musí být ustaven do začátku listopadu 2016. Více naleznete v přiloženém zápisu a také na nástěnce domu v přízemí. 19.7.2016 schůze […]

Číst více

HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014!

Vážení členové shromáždění, jarní členská schůze nebyla usnášeníschopná a tudíž nemohla být schválena účetní závěrka za rok 2014. Věnujte, prosím, pozornost informacím zde v příloze, které sdělují podstatné náležitosti k hlasování metodou per rollam. Hlasovací lístky naleznete ve svých poštovních schránkách. Marek Ouředník Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Informace k hlasování Hlasovací lístek  

Číst více