Zápis ze schůze Shromáždění 22.4.2015

Vážení členové společenství, dne 22.4.2015 se konala schůze Shromáždění Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. Bohužel pro nízkou účast nebyla tato schůze usnášeníschopná. Přesto schůze proběhla dle stanoveného programu s cílem především podat členům společenství informace o proběhlých rekonstrukčních pracích a o přehledu čerpání Fondu oprava a stavu vyúčtování za služby v roce 2014. Schválení, především, […]

Číst více

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ 22.DUBNA 2015

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme pozvánku na schůzi shromáždění, která proběhne dne 22.4.2015 od 18:00 v tradičních prostorách školní jídelny Základní školy Žukovského 580, 2. podlaží. Především bude projednána účetní závěrka 2014 a vyúčtování služeb 2014. Pro další podrobnosti a podklady se můžete obrátit na členy Výboru. Pozvánka schůze 22.4. Mgr. M. Ouředník

Číst více

Zápis ze schůze Výboru 21.1.2015

Vážení členové společenství zde předkládáme zápis ze schůze Výboru. Projednávala se především otázka dokončení rekonstrukce vstupních prostor a dále bylo vyhodnoceno hlasování členů společenství metorou per rollam ve věci pronájmu části střechy ve prospěch umístění antény internetového vysílače. Zápis ze schůze Výboru 21.1.2015 V Praze dne 27.1.2015 Mgr. Marek Ouředník Místopředseda Výboru

Číst více