HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014!

Vážení členové shromáždění, jarní členská schůze nebyla usnášeníschopná a tudíž nemohla být schválena účetní závěrka za rok 2014. Věnujte, prosím, pozornost informacím zde v příloze, které sdělují podstatné náležitosti k hlasování metodou per rollam. Hlasovací lístky naleznete ve svých poštovních schránkách. Marek Ouředník Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Informace k hlasování Hlasovací lístek  

Číst více

Zápis ze schůze Shromáždění 22.4.2015

Vážení členové společenství, dne 22.4.2015 se konala schůze Shromáždění Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. Bohužel pro nízkou účast nebyla tato schůze usnášeníschopná. Přesto schůze proběhla dle stanoveného programu s cílem především podat členům společenství informace o proběhlých rekonstrukčních pracích a o přehledu čerpání Fondu oprava a stavu vyúčtování za služby v roce 2014. Schválení, především, […]

Číst více

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ 22.DUBNA 2015

Vážení členové společenství, zde Vám předkládáme pozvánku na schůzi shromáždění, která proběhne dne 22.4.2015 od 18:00 v tradičních prostorách školní jídelny Základní školy Žukovského 580, 2. podlaží. Především bude projednána účetní závěrka 2014 a vyúčtování služeb 2014. Pro další podrobnosti a podklady se můžete obrátit na členy Výboru. Pozvánka schůze 22.4. Mgr. M. Ouředník

Číst více