HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014!

Vážení členové shromáždění, jarní členská schůze nebyla usnášeníschopná a tudíž nemohla být schválena účetní závěrka za rok 2014. Věnujte, prosím, pozornost informacím zde v příloze, které sdělují podstatné náležitosti k hlasování metodou per rollam. Hlasovací lístky naleznete ve svých poštovních schránkách. Marek Ouředník Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Informace k hlasování Hlasovací lístek  

Číst více