Vyúčtování služeb 2020

Vážení členové společenství,   výbor společenství obdrží od účetní společnosti vyúčtování za služby za rok 2020 tento čtvrtek, tj. 29.4.2021. Ti z vás, kteří jste požádali o zaslání vyúčtování v elektronické podobě, budete obesláni nejpozději do pátku 30.4.2021.   Následně bude běžet 30denní reklamační lhůta, ve které můžete vznést vaše námitky, připomínky a dotazy.   […]

Číst více

Čištění komunikací jaro 2021

Vážení členové společenství, vážení obyvatelé domu,   MČ Prahy 6 připravila harmonogram jarního úklidu pozemních komunikací.   Ulice obklopující náš dům, tedy Ciolkovského a Vlastina, budou čištěny ve dnech 10. a 11. května 2021.   Více se dozvíte v tomto přehledném souboru: Úklid komunikací jaro 2021   V Praze dne 25.2.2021   Marek Ouředník místopředseda […]

Číst více

Zápis schůze výboru 17.2.2021

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která se konala dne 17.2.2021.   Zapis_schuze_vyboru_17.2.21   Informujeme vás zejména o změně bankovního účtu, o nové správě účetnictví, o pravděpodobném scénáři konání schůze shromáždění v tomto roce a také o nutnosti zvolit nový výbor nejpozději do podzimu tohoto roku. Samozřejmě přikládáme také plán […]

Číst více

Pravděpodobný scénář uskutečnění schůze shromáždění 2021

Vážení členové společenství,   vzhledem k pokračujícímu, nepříznivému, epidemiologickému vývoji není, s největší pravděpodobností, možné předpokládat, že bychom na jaře tohoto roku mohli v prostorách základní školy Žukovského 580 uspořádat schůzi shromáždění v tradičních prostorách jídelny.   Samozřejmě budeme situaci průběžně sledovat a budeme vás informovat.   S ohledem na to, že je potřeba dodržet […]

Číst více

Leden 2021 – neuskutečněná SIPO platba

Vážení členové společenství,   /INFORMACE PRO ČLENY SPOLEČENSTVÍ, KTEŘÍ HRADÍ DO FONDU OPRAV POMOCÍ SIPO/   jak jste si již mohli na složenkách SIPO všimnout, došlo k pochybení a nyní za leden nevidíte položku „nájem“. Tato položka skutečně nebude/nebyla stržena z vašeho účtu a nebude tak poukázána na účet společenství.   Následující měsíc by již […]

Číst více