Sbírka listin doplněna o účetní výkazy

Vážení členové společenství,   sbírka listin spisové značky S7250, tedy zápis našeho společenství ve veřejném rejstříku, byla doplněna o účetní výkazy za roky: 2015, 2016 a 2017. Tyto jsou tak k dispozici pro vaši informaci a pro potřeby kontroly, jako práva, kterým disponujete, abyste se mohli přesvědčit, jak výbor SV vykonává správu a hospodaří se […]

Číst více

Nahlížení do dokumentů a pořizování kopií

Výbor SV plně akceptuje příslušná ustanovení občanského zákoníku a také judikaturu, která hovoří nejenom o právu člena společenství na nahlížení do dokladů a dokumentů, které souvisejí se správou domu, ale také na možnost, aby si člen společenství mohl pořídit kopie z těchto dokladů a dokumentů. Proto jsou v naší kanceláři všechny příslušné účetní doklady, dokumenty […]

Číst více

Problematika usnášeníschopnosti schůze shromáždění

Vážení členové společenství,   i naše SV se pravidelně zabývá otázkou, jak docílit usnášeníschopnosti schůze shromáždění. Pro chod SV je usnášeníschopná schůze shromáždění, tedy nejvyššího orgánu, zcela zásadní. V našem případě konáme tuto schůzi pravidelně jednou ročně na konci jarních měsíců. Zde předkládáme v programu např. diskusi a schválení účetní závěrky za předchozí účetní období […]

Číst více