Zápis ze schůze výboru 11.5.2021

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme zápis ze schůze výboru, která proběhla dne 11.5.2021. Zejména se dozvíte informace k reklamaci vyúčtování služeb za rok 2020, dále pak detaily ke hlasování o novém výboru a také o schválení účetní závěrky.   2021-05-11_Zapis_Schuze_Vyboru   Přidáváme také přehled prací, které probíhají a které výbor plánuje v nejbližší […]

Číst více

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2020

Vážení členové společenství,   zde vám předkládáme rozvahu a výkaz zisku a ztrát pro za účetní období roku 2020.   ROZ_a_VZZ 2020   Následně vám také předložíme finanční informace, zejména o čerpání z Fondu oprav během roku 2020. Toto vše bude sloužit jako řádný podklad při schvalování účetní závěrky metodou per rollam. (o hlasování budete […]

Číst více

Informace o nadcházející schůzi výboru

Vážení členové společenství,   dne 11. května 2021 proběhne schůze výboru, kde bude diskutováno vyúčtování služeb 2020 a doposud obdržené reklamace. Reklamační lhůta skončí dnem 30. května 2021 a poté bude přikročeno k vyplacení přeplatků (s ohledem na způsob vyřešení reklamací).   Dále v zápisu z této schůze výboru bude uvedeno o účetní závěrce a […]

Číst více

Vyúčtování služeb 2020

Vážení členové společenství,   výbor společenství obdrží od účetní společnosti vyúčtování za služby za rok 2020 tento čtvrtek, tj. 29.4.2021. Ti z vás, kteří jste požádali o zaslání vyúčtování v elektronické podobě, budete obesláni nejpozději do pátku 30.4.2021.   Následně bude běžet 30denní reklamační lhůta, ve které můžete vznést vaše námitky, připomínky a dotazy.   […]

Číst více

Čištění komunikací jaro 2021

Vážení členové společenství, vážení obyvatelé domu,   MČ Prahy 6 připravila harmonogram jarního úklidu pozemních komunikací.   Ulice obklopující náš dům, tedy Ciolkovského a Vlastina, budou čištěny ve dnech 10. a 11. května 2021.   Více se dozvíte v tomto přehledném souboru: Úklid komunikací jaro 2021   V Praze dne 25.2.2021   Marek Ouředník místopředseda […]

Číst více