!!! Kontejner na odpad u vchodu 22.10.2021 !!!

Vážení členové společenství,   dne 22.10.2021 (pátek) bude před dům přistaven velkokapacitní kontejner na odpad, který bude k dispozici minimálně do pondělí a dále dle potřeby a toho, jak bude zaplněn.   Tento kontejner je možné využít k vyklizení sklepních kójí.   VŠECHNY EVIDENTNĚ BEZÚČELNĚ ODLOŽENÉ VĚCI VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH SKLEPNÍCH KÓJÍ BUDOU TAKÉ VYHOZENY. […]

Číst více

Předokenní roleta – výsledek hlasování

Vážení členové společenství,   rádi bychom vás informovali, že právě skončené hlasování ve věci možnosti instalace předokenních rolet dopadlo takto:   Celková účast členů na hlasování byla 58,6%, z toho se pro SOUHLAS vyslovila většina 52,29%, proti 6,31% vlastníků.   Nyní je tedy možné, aby vlastník bytové jednotky realizoval pořízení předokenní rolety dle schválené možnosti, […]

Číst více

Předokenní roleta – hlasování shromáždění

Vážení členové společenství,   níže vám předkládáme hlasovací lístek ve věci možnosti umístění předokenní rolety pro členy našeho společenství. Stále s ohledem na platnou „covidovou“ legislativu a také s ohledem na stanovy našeho společenství, hlasujeme v tomto případě opět metodou per rollam. Hlasovací lístky jsou umístěny u vývěsní desky v přízemí domu a těm členům, […]

Číst více

Teplá voda v domě vyhovuje hygienickým limitům

Vážení členové společenství,   Hygienická stanice Hl. m. Prahy provedla odběrem vody v našem domě a ve výměníkové stanici testy na přítomnost bakterie legionella v teplé vodě. Odběry dopadly úspěšně. Teplá voda v našem domě tak odpovídá hygienickým standardům.   Zde k tomu uvádíme příslušné protokoly o provedených zkouškách:   P2021_63128-63130_pod   P2021_63131_pod   P2021_63132-63133_pod […]

Číst více